خرید روسری داوران فوتبال ممنوع المصاحبه شدند

كميته داوران فدراسيون فوتبال، داوران را از انجام هرگونه مصاحبه منع كرد.

به گزارش فارس، طبق قوانين بين‌المللي داوران حق ندارند تحت هيچ شرايطي پس از برگزاري مسابقه به انجام مصاحبه مبادرت ورزند؛ اما با اين حال در ليگ برتر فوتبال ايران گاهي اوقات داوران پس از برگزاري مسابقات به خصوص ديدارهايي كه با جنجال‌هاي داوري رو به رو بوده، اقدام به مصاحبه كرده‌اند.

مصاحبه‌هاي اخير بعضي از داوران با رسانه ها سبب شد تا كميته داوران براي جلوگيري از حاشيه‌ها، در بخشنامه‌اي رسمي به تمامي داوران اعلام كرد، با رسانه‌ها به گفت و گو نپردازند.

در صورت تخلف از اين بخشنامه، داوران با جرايم سنگيني رو به رو خواهند شد.