خرید روسری اعتراض وزير ارشاد به سوال‌پراکني مجري تلويزيون

پنجشنبه شب، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با حضور در گفت‌وگوي ويژه خبري شبکه دوم سيما، نظرسنجي‌هاي انجام گرفته در کشور را زير سؤال برد و گفت: درباره ميزان مطالعه در کشور در گذشته، آمار و ارقامي وجود دارد که من به آنها اعتماد ندارم و در توضيح اين مطلب با مثالي گفته خود را اين‌گونه نقض کرد: وقتي نظرسنجي از افراد به صورت گفت‌وگوي رودررو انجام شده باشد، کسي نمي‌گويد کتاب نمي‌خوانم، همه خود را اهل مطالعه معرفي مي‌کنند!
به گزارش «فردا»، وي در پاسخ «اوجي»، مجري گفت‌وگوي ويژه خبري که پرسيد اگر اين گونه باشد بايد آمار خوبي داشته‌باشيم، تصريح کرد: آماري که در اختيار ماست، از دو دقيقه هست تا هفده دقيقه؛ منتهي شيوه‌اي که بعضا همکاران شما در صداوسيما با حضور در يک ميدان و نظرخواهي از مردم، آمارگيري مي‌کنند، اصلا شيوه مطلوبي نيست.
مجري برنامه که در ميان حرف وزير پريده بود، با دفاع از عملکرد همکاران خود گفت: اصلا اين گونه نيست و وزير فرهنگ هم ادامه داد: به هر حال روش‌هاي ديگري هم براي نظرسنجي و برآورد دقيق ميزان مطالعه در کشور وجود دارد.
در اين هنگام و در حالي که گفت‌وگو به شکل پرسش و پاسخ کوتاه گرم شده بود، اوجي پرسيد، مثلا چه روش‌هايي؟ و آيا شما روي اين مسأله کار کرديد؟ صفار هم معترضانه به مجري برنامه گفت: اينطوري که شما دايم سؤال پراکني کني، راه به جايي نمي‌بريم. اينکه دايم از توي گوشي به شما سؤالي بگويند و آن را از من بپرسيد بي‌فايده است. بهتر است با هم گفت‌وگو کنيم!
اوجي در پاسخ ادعاي وزير گفت: من مي‌توانم اين گوشي را از گوشم دربياورم، اما اين سوالات، به صورت پيامک به من مي‌رسد و من هم با توجه به زمان کم برنامه موظفم که از شما بپرسم. و بعد پرسيد: اين‌که شما اين نظرسنجي‌ها را رد مي‌کنيد، قاعدتا خيلي از نظرسنجي‌ها که در کشور انجام مي‌شود، از نظر شما داراي اشکال است و قابل استناد نيست.
وزير توضيح داد: اگر تنها به يک روش باشد، بله شايد محل اشکال باشد، اما پرسش از مخاطبان، تهيه ليست خريد کتاب، ليست امانت کتاب از کتابخانه‌ها و همچنين ميزان فروش هر ناشر بايد در اين‌گونه نظرسنجي‌ها لحاظ شود. اوجي پرسيد خود شما اين کار را کرديد و صفارهرندي گفت: مجموعه مرکز پژوهش‌هاي وزارتخانه يکي از ماموريت‌هايش همين است. وي البته به اين موضوع که در سه سال گذشته آيا وزارتخانه براي رد نظرسنجي‌ها و پژوهش‌هاي قبلي کاري انجام داده يا خير، حرفي نزد.
وزير ارشاد در بخش ديگري از گفت‌وگوي ويژه خبري با مقايسه ايران با ديگر کشورها به امر کتابخواني در مترو و اتوبوس‌ها اشاره کرد و گفت: جداي از نظرسنجي‌ها، اين مهم است که جامعه ما جامعه کتابخوان حرفه‌اي نيست، در حالي که در بسياري از کشورها در اتوبوس و مترو هم مردم کتاب مي‌خوانند، چه بسا آن کتاب رمان باشد.
بنا بر گزارش «فردا»، صفار هرندي، با اشاره به موضوع بحث‌برانگيز خريد کتاب از سوي وزارت ارشاد با اشاره به مبلغ 25 ميليارد تومان خريد در سال گذشته در پاسخ به اين پرسش که آيا ليست خريد را منتشر کرده‌ايد يا نه گفت: بخشي از اين ليست منتشر شده، اما اگر ليست خريد در گذشته منتشر شود، چه بسا براي بسياري ناخوشايند باشد، چرا که خريد از يک ناشر خاص بعضا به صدها ميليون‌ها تومان مي‌رسيده است. وي البته به اين موضوع اشاره نکرد که چرا وزارت تحت مديريت او اين ليست خريد را به شکل کامل منتشر نمي‌کند.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در پاسخ به پرسش مجري برنامه درباره اعتراض برخي ناشران به روند طولاني صدور مجوز در مقابل اصرار اوجي که چند درصد کتاب‌ها داراي مشکل هستند، به آماري غير قابل قبول اشاره کرد و گفت: شما فرض بگيريد، 10 درصد. در سال گذشته، 54 هزار عنوان کتاب منتشر شده است، 10 درصد اين تعداد مي‌شود 5400 عنوان کتاب و اين تعداد کمي نيست!
به گزارش «فردا»، اين در حالي است که در سال گذشته از 54 هزار عنوان کتاب، 23 هزار عنوان چاپ نخست بوده که بايد براي صدور مجوز به طور دقيق بررسي مي‌‌شده، مضاف بر اينکه بالغ بر 9هزار عنوان از اين کتاب‌ها، کتب کمک آموزشي بوده‌اند که بنا بر گفته وزير در کمتر از يک روز برايشان مجوز صادر مي‌شود. در واقع، آقاي وزير در يک سال گذشته، کمتر از دو هزار عنوان کتاب براي بررسي داشته است و نه 5400 عنوان.
اوجي همچنين در آغاز اين برنامه پرسيد: روز اول نمايشگاه چطور بود؟ و وزير گفت: برداشت من اين است که همين امروز، آثار رضايت نسبي در بين بازديدکنندگان وجود داشته است. اوجي گفت: آيا امروز خودتان به نمايشگاه رفتيد؟ و وزير پاسخ داد: نخير، اما ارتباط مستمر داشتم و گزارش‌هايي که گرفتم اين موارد را به من انتقال داد. اوجي درباره نظم نمايشگاه امسال و اين که در روز اول برخي معترض بودند که چرا لوح فشرده اطلاعات ناشران در اختيارشان قرار نگرفته تا راحت‌تر به انتخاب و خريد کتاب بپردازند، گفت: امروز يک اشکال فني داشتيم که به خاطر تيم‌هاي حفاظتي و فعاليت خاص آنها در شب افتتاحيه بوده که از فردا، جمعه حل خواهد شد. البته اين مورد خاص به من گزارش نشده!
اوجي پرسيد خود شما چقدر مطالعه مي‌کنيد که وزير گفت: به خاطر شغلم توفيق اجباري مطالعه دارم. گاه به خاطر بررسي و مقايسه بين نظرات کارشناسان در مورد يک کتاب خاص، برخي اوقات به خاطر تهيه متن سخنراني و گاهي هم به خاطر کنجکاوي شخصي.
بنا بر اين گزارش، مجري برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبکه دوم سيما تا پايان اين گفت‌وگو بارها پرسش‌هاي خود را با عبارت «مردم پيامک فرستادن» مطرح کرد تا از توبيخ وزير درباره گوشي و رساندن پرسش به مجري در امان باشد!