خرید روسری افزايش 15 درصدي هزينه حج و معماي تورم

در حالي كه خاكسار قهرودي، رئيس سازمان حج و زيارت، از افزايش 15 درصدي هزينه حج به دليل دو برابر شدن قيمت مواد غذايي خبر داد، بانك مركزي افزايش قيمت مواد غذايي در يك سال گذشته را 27 درصد اعلام كرده است.به گزارش خبرنگار «»، قهرودي كه اظهاراتش شب گذشته از سيما هم پخش شد، گفت: به دليل افزايش هزينه هتل و دو برابر شدن قيمت مواد غذايي، قيمت حج تمتع 15 درصد افزايش يافته و با اين وصف، حدود سيصد هزار تومان از زايران سال جاري بيشتر گرفته مي‌شود.
 
با اين وصف، در حالي كه بنا بر اعلام بانك مركزي، هزينه مواد خوراكي خانوار در يك سال گذشته، تنها 27 درصد افزايش داشته، سازمان حج و زيارت، حدود چهار برابر اين افزايش را از مردم دريافت مي‌كند.در اين ميان با توجه به وارداتي بودن مواد غذايي در عربستان، سه حالت ممكن است:حالت اول آن‌كه، قيمت مواد غذايي در عربستان گران شده، اما در ايران گران نشده كه در اين صورت، مي‌توان مواد غذايي را بر صد هزار حاجي ايراني از ايران به عربستان برد و هزينه حج را تا اين حد افزايش نداد.حالت ديگر آن‌كه، قيمت مواد غذايي در ايران، مشابه عربستان گران شده كه در اين صورت، بانك مركزي بايد به جاي تورم 27 درصدي در كالاهاي خوراكي، دست‌كم تورم 100 درصدي را اعلام كند و حقوق كارمندان متناسب با آن افزايش يابد.اما در غير اين صورت، قاعدتا بررسي قيمت‌ها نشان مي‌دهد كه قيمت بسياري از كالاها چون برنج، مرغ و گوشت قرمز در عربستان كمتر از ايران است؛ بنابراين، تورم در ايران بيشتر از عربستان است و اگر درستي اظهارات رئيس سازمان حج و زيارت را درباره دو برابر شدن قيمت مواد خوراكي در عربستان بپذيريم، افزايش قيمت مواد غذايي در ايران، بيش از عربستان بوده و بايد تورم بيش از 100 درصدي در يك سال محاسبه شود.