خرید روسری تعیین دبیر جدید شورای عالی حوزه

آیت الله یزدی به عنوان دبیر جدید شورای عالی حوزه علمیه قم تعیین شد.

به گزارش مهر، در اولین جلسه دوره پنجم شورای عالی حوزه علمیه که شب گذشته برگزار شد، آیت الله یزدی به اتفاق آرا به عنوان دبیر جدید این شورا و حجت الاسلام حسینی بوشهری به عنوان دبیر دوم شورای عالی حوزه تعیین شدند.

پیش از این آیت الله مومن به عنوان دبیر شورای عالی حوزه علمیه قم فعالیت می کرد.

اعضای دوره پنجم شورای عالی حوزه عبارتند از آیات عظام رضا استادی، مرتضی مقتدایی، محمد مومن، محمد یزدی و حجج اسلام سید هاشم حسینی بوشهری، سید احمد خاتمی، محمود رجبی، محمود عبداللهی و سید محمد غروی.

اعضای جدید شورا هفته گذشته به عنوان اعضای این شورا منصوب شدند.