خرید روسری جاسوس شناسی در نهاد ریاست جمهوری

مركز بررسى‌هاى استراتژيك نهاد رياست جمهورى با همكارى دانشكده خبر، سمينارى را با عنوان «بررسى تاريخى و حقوقى خيانت و جاسوسى در ايران» برگزار مى كند.

به نوشته شهاب‌نیوز نشست اول اين سمينار روز دوشنبه ۱۶ ارديبهشت ساعت 6 و نیم عصر در مركز بررسى هاى استراتژيك نهاد رياست جمهورى برگزار مى‌شود. در اين نشست عباس سليمى نمين پيرامون «جريان شناسى خط نفاق پس از انقلاب » و خسرو معتضد در مورد «جاسوسى در دوره قاجار و پهلوى » سخنرانى خواهند كرد.

نشست دوم اين سمينار نيز پنجشنبه ۱۹ ارديبهشت ماه در دانشكده خبر برگزار مى شود. در اين نشست عليرضا ذاكر اصفهانى درباره «رابطه جاسوسى و تجددگرايى در ايران معاصر» سخنرانى خواهد كرد. محمد دهقان نيز به «بررسى حقوق جرم جاسوسى» خواهد پرداخت.