خرید روسری رئيس دستگاه قضائي نماينده ويژه خود در مجلس را بركنار کرد

معاون ارتباطات و نماينده ويژه رئيس قوه قضائيه در مجلس شوراي اسلامي به دليل برخي موارد در نخستين دور انتخابات مجلس هشتم، به دستور آيت‌الله هاشمي شاهرودي از هر دو سمت خود بركنار شد.به گزارش خبرنگار «»، فرد مذكور که در انتخابات مجلس هشتم از حوزه انتخابيه مرند و جلفا كانديدا شده بود، در شب انتخابات صلاحيتش رد شد.
گفته مي‌شود وي برخي اقدامات را به واسطه حکم قبلي خود رئيس دستگاه قضايي انجام مي‌داده که مورد اعتراض رقبا و برخي نهادهاي محلي از جمله مأموران ناجا قرار گرفته بود.
رد صلاحيت اين مقام سابق دستگاه قضا، اعتراض وي و اهالي روستاي زادگاهش (گله‌بان) را در پي داشت و با اوج گرفتن اين اعتراضات در روز برگزاري دور اول انتخابات، درگيري‌هاي پراكنده‌اي بين طرفداران اين كانديدا و پليس رخ داد كه منجر به مجروح شدن تعدادي از معترضين شد و اين مساله سبب شد رئيس قوه قضائيه، معاون ارتباطات و نماينده ويژه خود در مجلس را از هر دو مسئوليت بركنار كند.
 
به نظر مي‌رسد آيت‌الله شاهرودي با برکناري فرد مذکور که چندي پيش رخ داده، همه عوامل دستگاه قضايي را به ويژه مسئولاني که کوچکترين ارتباطي با وي دارند، با يک اقدام عملي به رعايت قانون توصيه کرده است.