خرید روسری روش ايراني استفاده بي‌سوادان از موبايل

با استفاده از طرح ابتكاري و ساده يك مبتكر ايراني امكان شماره‌گيري آسان تلفن و موبايل براي افراد بي‌سواد و كودكان در همه جاي دنيا فراهم شد. به گزارش ايسنا، قربانعلي كريمخاني، مبتكر روش شماره‌گيري آسان تلفن و موبايل جهت افراد بيسواد و کودکان با اشاره به ثبت اختراع اين طرح گفت: امروزه تلفن يك وسيله ارتباطي يا كاربردي اجتناب‌‌ناپذير است و استفاده از آن به سن يا قشر خاصي محدود نمي‌شود با اين حال استفاده از آن همانند بسياري از دستاوردهاي تكنولوژي به سطح پاييني از دانستن، حداقل در حد آشنايي با حروف الفبا و اعداد تك رقمي نياز دارد. اين موضوع هر چند به طور نامحسوس، بر كاربرد تلفن اثر منفي دارد. مساله هنگامي نمايان‌تر است كه كودكان، افراد بيسواد يا با بينايي ناكافي ناچار به استفاده از تلفن شوند به خصوص در مواردي مثل فوريت‌هاي پليسي، پزشكي، آتش‌نشاني و …. هدف از اين طرح اين بوده كه به شيوه‌اي آسان و با ايجاد يك تغيير كوچك و كاربردي بر اين مشكل غلبه كرده نياز به سواد در حد ابتدايي را نيز از محدوديت‌هاي استفاده از تلفن حذف كنيم.

وي در توضيح ايده اين طرح گفت: از آنجا كه براي شناسايي رنگ‌ها به سواد احتياجي نيست، اگر براي هر عدد از مجموعه اعداد تك رقمي و صفر، رنگ شاخصي در نظر گرفته شود، مي‌توان شماره‌ها را با هر تعداد رقم به صورت آرايشي از رنگ‌ها در آورد. مثلا اگر عدد 1 را با رنگ قهوه‌اي، 2 را با رنگ قرمز، 3 را با رنگ نارنجي، 4 را با زرد، 5 را با سبز، 6 را با آبي، 7 را با صورتي، 8 را با خاكستري، 9 را با سفيد و 0 را با رنگ سياه نشان دهيم، شمـاره تلفن 61118384 را مي‌توان با قرار دادن مجموعه رنگ‌هاي «زرد ـ خاكستري ـ نارنجي ـ خاكستري ـ قهوه‌اي ـ قهره‌اي ـ قهوه‌اي ـ آبي» نشان داد.
 
به گفته وي، براي كمك به افراد بيسواد و كودكان، يك باسواد مي‌تواند فرد مي‌تواند با استفاده عكس و شماره تلفن يك دفترچه راهنماي تلفن درست كند و در اختيار آنها قرار دهد. به اين ترتيب هر كودك يا فرد بيسواد مي‌تواند به راحتي بدون نياز به سواد خواندن و نوشتن و تنها با استفاده از علائم و تصويرها شماره‌گيري كند.
 كريمخاني خاطرنشان كرد: لازم است كه صفحه كليد تلفن‌هاي همراه و ثابت با يك قرارداد استاندارد ـ مشابه مثال ذكر شده ـ به شماره‌هاي رنگي مجهز شود. بدين منظور سه روش وجود دارد؛ يكي اين كه دكمه‌هاي رنگي تهيه شوند و روي هر كدام عدد مربوطه نوشته شود، ديگر اين كه هر عدد با رنگ مخصوص به آن نوشته شود و يا دكمه‌ها بدون عدد و فقط رنگي باشند.