خرید روسری زمان دائمی ملاقات تهرانی‌ها با دولت

معاون اجرايي رئيس جمهور گفت: ملاقات‌هاي مردم با هيئت دولت هر هفته پنجشنبه انجام مي‌شود. به گزارش فارس، علي سعيد‌لو معاون اجرايي رئيس جمهور ديروز پنج‌شنبه در حاشيه ملاقات مردمي هيئت دولت با مردم تهران در جمع خبرنگاران گفت: اين ملاقات‌ها هر هفته پنجشنبه انجام مي‌شود. وي در مورد فوايد اين ملاقات‌ها گفت: خوبي اين ديدارها اين است كه وزرا و مسئولان مشكلات مردم را به وضوح لمس مي‌كنند و مردم نيز مي‌بينند كه مسئولان به فكر آنها هستند و از اين طريق عادت و اطمينان حاصل مي‌شود. سعيد‌لو تصريح كرد: طبق آماري كه به من داده‌اند امروز حدود 700 نفر با رئيس جمهور، وزرا و مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي ديدار مي‌كنند كه عمده مشكلات آنها اشتغال، مسكن، بهداشت و درمان و يا نبودن تحت پوشش بيمه‌هاي خدماتي درماني است. سعيد‌لو تصريح كرد: البته بعضي مشكلات در اين ملاقات‌ها حل نمي‌‌شود و بايد روند قانوني حل پرونده‌هاي مردم طي شود اما كليت وجود اين ملاقات‌ها به اين مسئله مي‌انجامد كه راهكارهاي مناسب‌تري براي رفع مشكلات مردم پيدا شود. سعيد‌لو همچنين گفت: نهاد مردمي رياست جمهوري هر روز پذيراي مراجعه كنندگان است و به اين ترتيب تعداد مراجعه‌كنندگاني كه براي ملاقات مردمي مي‌آيند، بسيار كم است.