خرید روسری سانسور کاملا اتفاقي مسلک عامل جنايت قرن

با وجود آن که جنايت يک مرد 73 ساله در زنداني کردن 24 ساله دخترش و چندين بار تعرض به او، همچنان در صدر اخبار دنياست و اقدام او به «جنايت قرن» مشهور شده، تاکنون به صورت کاملا اتفاقي! درباره مسلک و دين وي سکوت شده است.
به گزارش خبرنگار «»، تنها چند رسانه ضعيف اظهار کرده‌اند که «جوزف فريتزل»، اين پيرمرد 73 ساله يهودي است.
اتريش کشوري است که يهوديان زيادي در آن زندگي مي‌کنند و نام جوزف نيز مي‌تواند شاهد ديگري بر اين موضوع باشد.
يهودي بودن فريتزل البته نمي‌تواند منشا زير سوال بردن آيين يهود و ديگر پيروان آن باشد، اما پرسش اينجاست که اگر عامل چنين جنايتي مسلمان بود، رسانه‌هاي دنيا که همواره ادعاي بيطرفي دارند، با موضوع چگونه برخورد مي‌کردند؟