خرید روسری شرط ايران براي حضور در دور چهارم مذاكره با آمريكا

يك مقام ارشد هيأت مذاكره‌كننده با آمريكا گفت: در صورتي كه حملات وحشيانه آمريكايي‌ها به مردم عراق قطع شود، درخواست آمريكا براي دور چهارم مذاكرات را مورد بررسي قرار خواهيم داد.

يك عضو هيأت مذاكره كننده ايران و آمريكا در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس درباره دور چهارم گفت‌وگوهاي ايران و آمريكا بر سر عراق گفت: در شرايط كنوني با حمله گسترده آمريكايي‌ها به مردم عراق در شهرهاي مختلف، ضرورتي براي مذاكره با اين كشور در مورد امنيت عراق احساس نمي‌شود.

وي افزود: دولت عراق و آمريكا رسماً از ايران براي برگزاري دور چهارم مذاكرات دعوت كرده‌اند، اما از آنجا كه هدف جمهوري اسلامي ايران از پذيرش مذاكرات تامين امنيت براي مردم و دولت عراق است و هم اكنون نيز آمريكايي‌ها مردم عراق را آماج بمباران وحشيانه خود قرار داده‌اند، ضرورتي به وجود چنين مذاكراتي از طرف ايران احساس نمي‌شود.

اين عضو هيأت مذاكره كننده ايراني در پايان خاطرنشان كرد: چنانچه حملات آمريكايي‌ها عليه غيرنظاميان و مردم بي‌دفاع عراق قطع شود، ايران درخواست آنها براي دور چهارم مذاكرات را بررسي خواهد كرد.