خرید روسری فروش کامپيوتر در کوبا آزاد شد

فروش قانوني کامپيوترهاي خانگي در کوبا آغاز شده، اما دسترسي به اينترنت همچنان در اين کشور ممنوع است.
به گزارش «بي.بي.سي»، رفع ممنوعيت فروش کامپيوتر، تازه‌ترين مجموعه اقداماتي است که رائول کاسترو، رئيس جمهور جديد کوبا، در هفته‌هاي اخير براي افزايش آزادي‌هاي شخصي اجرا كرده است.
در يک نمونه، آغاز اجراي اين قانون، باعث ازدحام مردم در مرکز خريد «کارلوس سوم» در «هاوانا»، پايتخت کوبا شد، هرچند بسياري تنها براي تماشا آمده بودند.
در کشوري که حقوق متوسط افراد، ماهانه بيست دلار است، کامپيوترهاي خانگي، تقريبا قيمتي معادل هشتصد دلار دارند.
اما برخي شهروندان کوبا، درآمدهاي جنبي دارند که بخش عمده آن از طريق اقوام خارج از کشور آنها تأمين مي‌شود.
رائول کاسترو از زمان روي کار آمدن در ماه فوريه، مجموعه‌اي از محدوديت‌ها را لغو کرده و به شهروندان کوبا اجازه داده است به برخي کالاها که در گذشته ممنوع بود، دسترسي داشته باشند.
در هفته‌هاي اخير، هزاران نفر از مردم کوبا، صاحب تلفن همراه و دستگاه پخش «دي.وي.دي» شده‌اند، اما ورود کامپيوتر به مغازه‌ها، مسأله تازه‌اي است. دسترسي به اينترنت، تنها در برخي محل‌هاي کار، مدارس و دانشگاه‌ها ممکن است.
دولت کوبا اعلام کرده است، به دليل تحريم تجاري آمريکا نمي‌تواند اتصال کابل‌هاي عظيم فيبر نوري در زير دريا را به جهان خارج برقرار سازد و کليه مجاري ارتباطي اينترنت اين کشور از طريق ماهواره‌هايي ايجاد شده است که سرعت و پهناي باند پاييني دارند و استفاده از آنها هم پر هزينه است.
هوگو چاوز، متحد ضد آمريکايي کوبا، مشغول نصب کابل‌هايي تازه در زير درياي کارائيب است.
با وجود اين، مشخص نيست که پس از برقراري اتصال تازه، دولت کوبا اجازه دسترسي بدون محدوديت به اينترنت را براي شهروندانش صادر کند.