خرید روسری ناقوس کناره‌گيري حزب کارگر از قدرت در انگلستان به صدا درآمد

با پيروزي «بوريس جانسون»، نماينده حزب محافظه‌کار براي شهرداري لندن و شکست «کن ليوينگستون»، شهردار محبوب و مردمي لندن، راه براي پيروزي‌هاي بيشتر حزب محافظه‌کار به رهبري «ديويد کامرون» بازتر شده است.به گزارش خبرنگار «» از لندن، «ليوينگستون» معمولا مواضع متعادلي داشته و به ويژه اهالي غيرانگليسي لندن با او روابط حسنه‌اي داشتند.بنا بر آخرين رأي‌گيري‌ها که تا ساعات پاياني ديشب، اخبار آن تکميل شد، جانسون با 1168738 رأي بر ليوينگستون با 1028966 رأي ـ با اختلاف ناچيز ـ غلبه کرده است.بنا بر اين گزارش، اين انتخابات شهرداري لندن که بسيار تعيين‌کننده و مهم بوده، پس از شکست انتخابات شوراها ـ ‌که در چهار دهه گذشته، بي‌سابقه بوده ـ روي داد و به اين ترتيب، غزل خداحافظي حزب کارگر از انتخابات مجلس عوام انگلستان را که قرار است در بهار سال 2010 انجام شود، مي‌‌سرايد.هرچند دولت کارگري «گوردن براون»، درخواست آتي حزب محافظه‌کار را براي برگزاري انتخابات زود هنگام پارلماني انگلستان و انتخاب 646 کرسي مجلس عوام رد خواهد كرد، اما دولت کارگري براون که از آغاز فعاليت خود با تظاهرات و اعتصابات کارگري بسياري دست و پنجه نرم كرده، به پايان كار خود نزديك مي‌شود.اين دولت به هر حال شرايط دوگانه‌اي براي خود فراهم آورده، که به هيچ وجه قاطعيت گذشته را ندارد و زمان براي يک خداحافظي محترمانه براي دولت کارگري ايجاد شده است، چراكه ادامه اين شرايط، راه را براي حملات سنگين‌تر حزب محافظه‌کار بر پيکره بي‌جان دولت کارگري گوردن براون فراهم مي‌‌سازد.