خرید روسری نامه به «بان‌كي‌مون» درباره امام موسي صدر

گروه‌هاي دانشجويي حامي محرومان، شركت‌كننده در همايش مهر باران، در نامه‌اي خطاب به دبيركل سازمان ملل متحد، «بان كي مون»، با تأكيد بر فعاليت‌هاي امام موسي صدر، رهبر ايراني شيعيان لبنان، در زمينه محروميت زدايي، خواستار پيگيري سرنوشت ايشان و دو همراهشان شدند.

در اين بيانيه كه در مراسم اختتاميه سومين همايش مهرباران توسط يكي از اعضاي «كميته مردمي پيگيري سرنوشت امام موسي صدر» قرائت شد، آمده است:

بسم الله الرحمن الرحيم
دبير کل محترم سازمان ملل متحد؛ جناب آقاي بان کي مون
آزادي آرمان بشريت است، آرماني که با نزديکي انسان به انسانيت محقق مي‌شود و فقر و محروميت مانعي است براي آزادي که انسانها را از فطرت الهي شان دور مي‌کند.

مهر باران گردهمايي گروه‌هاي مردمي و دانشجويي فعال در عرصه محروميت زدايي است. گروه‌هاي خيريه‌اي که توسط فرهيختگان جوان جامعه ايران براي فقرزدايي از سرزمين شان شکل گرفته اند. هدف ما بهتر زيستن همه افراد انساني فارغ از نژاد و دين و قوميت است.

در گردهمايي امسال از شخصيت موثر امام موسي صدر رهبر ايراني شيعيان لبنان که بنيانگذار حرکت المحرومين است تقدير شد.

«حرکت المحروميني که از ايمان حقيقي به خدا و انسان و آزادي کامل و کرامت وي نشات گرفت و هر گونه تبعيض اجتماعي و نظام سياسي طائفي را طرد کرد. حرکتي که هدفش تأمين زندگي اجتماعي شايسته براي انسان بود».

امام موسي صدر، عالم دين و مصلحي اجتماعي بود که 30 سال قبل در سفري رسمي به ليبي ربوده شد و تا امروز در بند اين رژيم است. 30 سال است که ما از وجود اين فرد ارزشمند و خدماتش محروميم؛ کسي که کردارش راهنماي ما براي کمک به انسانها بوده است و از او آموختيم که کرامت انسان را محترم شماريم.

محروم کردن جامعه از چنين مصلحي جنايت عليه بشريت است و ما امروز، به عنوان مسئولان گروه‌هاي دانشجويي حامي محرومان ايران عزيز از شما، به عنوان دبير کل سازمان ملل متحد، بر اساس مواد 5 و 17 اعلاميه مجمع عمومي سازمان ملل متحد درباره «حمايت از همه اشخاص در قبال ناپديد شدگي اجباري» و «مستمر بودن جرم تا زمان روشن نشدن سرنوشت قرباني»، مي‌خواهيم :

1ـ امام موسي صدر و دو همراهشان از زندانهاي ليبي آزاد شوند.
2ـ در هر دو صورت حيات يا شهادت ايشان، حقيقت ماجرا و آمران و عاملان اين جنايت مشخص شوند.
3ـ عاملان اين جنايت در دادگاه‌هاي بين المللي محاکمه و مجازات شوند.

گروه‌هاي دانشجويي حامي محرومان ايران

در ادامه از خدمات امام موسي صدر به عنوان پيشگام عرصه محروميت زدايي و موسس حركت المحرومين تقدير شد.
دبيرخانه همايش به دليل زنداني بودن امام موسي صدر در زندان‌هاي ليبي و حضور نداشتن ايشان در اين مراسم لوح تقدير و تنديس مهرباران به نماينده «كميته مردمي پيگيري سرنوشت امام موسي صدر» اهدا كرد.