خرید روسری نامه

در پي نامه رئيس جمهور به رئيس مجلس، حداد طي نامه 6 صفحه‌اي به احمدي نژاد پاسخ دادحداد: اين چيه دكتر؟
احمدي نژاد: جواب اون نامه آخري كه داده بودي! تنهايي بخونش!

رئيس جمهور از معلمان نمونه كشور تقدير كرد

چيه؟ فكر كرديد اين دفعه خانم معلم كلاس دوم مي‌يارن؟

به نظر شما داخل اين پاكت چه نامه‌اي وجود داره؟
چي؟ سازمان شستشوي مغزها!ديديد اشتباه كرديد! نامه محرمانه يك شركت خدماتيه!

بعد از انواع و اقسام ركوردها كه در كتاب گينس ثبت شد؛اين بار ركورد چين و چروك صورت شكسته شد