خرید روسری 1+5 مشوق‌هاي تازه به ايران مي‌دهد

«ديويد ميليبند»، وزير خارجه بريتانيا اعلام کرد: پنج عضو دايم شوراي امنيت سازمان ملل متحد، به همراه آلمان تصميم گرفته‌اند مشوق‌هاي تازه‌اي به ايران پيشنهاد کنند تا در ازاي دريافت آنها از غني‌سازي اورانيوم دست بردارد.
به گزارش «بي.بي.سي»، اين تصميم در نشست وزيران خارجه بريتانيا، آمريکا، روسيه، فرانسه، چين و آلمان به نام گروه «1 + 5» در لندن گرفته شده است. وزير خارجه بريتانيا درباره محتواي اين مشوق‌ها توضيحي نداده است.
پيش از نشست وزيران خارجه گروه «1 + 5» در لندن، کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا درباره مؤثر بودن سياست پيشنهاد مشوق به ايران ابراز ترديد کرده و گفته بود شانس کمي است که پيشنهاد مشوق به ايران بر سياست اين کشور اثري بگذارد.
در تابستان 2006 نيز مشوق‌هايي به ايران پيشنهاد شد تا دست از غني‌سازي اورانيوم دست بردارد، اما ايران اين مشوق‌ها را رد کرد و دولت‌هايي که اين مشوق‌ها را پيشنهاد کرده بودند نيز با مطرح کردن پرونده اتمي ايران در شوراي امنيت سازمان ملل متحد، چهار قطعنامه عليه ايران به تصويب رساندند و تحريم‌هاي بين‌المللي عليه اين کشور وضع کردند.
پيشنهاد مشوق‌هاي تازه به ايران در پي پافشاري روسيه و چين صورت مي‌گيرد که در مورد فشار بر ايران براي محدود کردن فعاليت اتمي‌اش با ديگر دولت‌هاي عضو شوراي امنيت اختلاف دارند.