خرید روسری آخرين تصميمات براي نرخ سود بانکي

گفته مي‌شود كميسيون پول و اعتبار دولت تصميم بر ثابت ماندن نرخ سود بانکي گرفته است.

بنابرشنيده‌هاي خبرنگار «فردا»، كميسيون پول و اعتبار دولت در دومين جلسه خود و براي بار دوم تصميم بر ثابت مانده نرخ سود بانکي گرفته است.

بنا بر اين گزارش، اين شورا به رئيس‌جمهور پيشنهاد داده است نرخ سود بانكي در سال 87 براي بانك‌هاي خصوصي 14 درصد و براي بانك‌هاي دولتي 12 درصد بماند.
گفته مي‌شود نماينده وزارت اقتصاد نيز به اين تصميم رأي مثبت داده است.

گفتني است، رئيس‌جمهور مي‌تواند اين نرخ را بپذيرد و ابلاغ كند، يا با نپذيرفتن آن موضوع را براي بررسي بيشتر به كميسيون پول و اعتبار برگرداند.
از ديگر راه‌هاي پيش روي احمدي‌نژاد اين است که نرخ مورد قبول خود را مستقيما براي اجرا ابلاغ كند.