خرید روسری آغاز واگذاري مرحله هشتم همراه اول

نزدیک به 2 میلیون سیم کارت دائمی و اعتباری همراه اول آماده واگذاری است.

روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: سیم کارتهای ثبت نام اعتباری حضوری و اینترنتی مرحله هشتم کلیه استان های کشور به تعداد یک میلیون و 971 هزار و 611 عدد آماده توزیع است.

همچنین سیم کارتهای دائمی مربوط به ثبت نام های تایید شده اینترنتی منتهی به تاریخ 6/2/87 و حضوری منتهی به تاریخ 4/2/87 کلیه استانهای کشور به تعداد 15 هزار و 59 عدد صادر شده و آماده تحویل به متقاضیان است.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به ظرفیت شبکه استان تهران در این مرحله توزیع تعداد 410 هزار و 143 سیم کارت اعتباری مربوط به ثبت نام های تایید شده حضوری منتهی به تاریخ 21/1/87 و اینترنتی منتهی به تاریخ 13/1/87 از ابتدای هفته جاری آغاز شده است. به این ترتیب مجموع واگذاری های مرحله هشتم به یک میلیون و 986 هزار و 670 سیم کارت می رسد.

در پایان این گزارش تاکید شده است: زمان واگذاری و تعداد سیم کارت دائمی و اعتباری سایر استانها توسط شرکت مخابراتی همان استان اعلام خواهد شد.