خرید روسری اتحادیه اروپا 160 سفارتخانه افتتاح می کند

اتحادیه اروپا قصد دارد 160 سفارتخانه در كشورهای مختلف جهان افتتاح كند.

به گزارش شبکه خبر، مقامات بخش روابط خارجی اتحادیه اروپادرحال حاضربه طورمخفیانه مشغول بررسی مدارك مربوط به این تصمیم در مقر اتحادیه اروپا در بروكسل هستند.

بر اساس این مدارك 160 نمایندگی اتحادیه اروپا در كشورهای مختلف جهان به سفارتخانه تبدیل می شوند و طبق پیمان لیسبون مسئولیت فعالیت دیپلماتیك این سازمان را برعهده خواهند داشت و به این ترتیب اتحادیه اروپا حتی از انگلستان هم كه با داشتن 139 سفارتخانه مكان نخست اروپا را به خود اختصاص داده پیشی خواهد گرفت.

صلاحیت سفرای اروپایی باید به تایید پارلمان اروپا برسد و سفارتخانه ها تحت تابعیت این سازمان قرار خواهندداشت.

به گفته كارشناسان یكی از علل مخفی نگه داشتن این طرح نگرانی از واكنش برخی كشورهای اروپایی است كه هنوز پیمان لیسبون را كه با تغییراتی در قانون اساسی همراه است امضا نكرده اند.