خرید روسری اجرای طرح ضربتی جمع آوری کودکان خیابانی

شهرداری تهران از امروز طرح ضربتی جمع آوری کودکان خیابانی را در سطح شهر تهران اجرا می کند.

به گزارش مهر، در راستای توجه بیش از پیش مدیریت شهری به موضوع آسیب های اجتماعی در سطح شهر تهران معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در سال جاری طرحهای و برنامه های مختلفی پیش بینی کرده و در طول سال به اجرا در می آورد.

اداره کل آسیب های اجتماعی شهرداری تهران براساس این برنامه ها، از امروز طرح ضربتی جمع آوری کودکان خیابانی را اجرا خواهد کرد که طی آن پس از عملیات جمع آوری کودکان، پیش بینی لازم جهت اسکان و نگهداری این افراد در اماکن مناسب توسط شهرداری به عمل آمده است.

بر همین اساس، شهرداری تهران به صورت مستقل این طرح را اجرا می کند و در مرحله اول کودکان اتباع خارجی را جمع آوری خواهد کرد.