خرید روسری استقبال دولت در تبعيد تبت از مذاکره با چين

دولت در تبعيد تبت، از دور جديد مذاکرات بودائيان اين منطقه با دولت چين استقبال کرد.
به گزارش خبرگزاري مهر، «توبتن سامپهل» سخنگوي دولت در تبعيد تبت، در تماسي تلفني با خبرگزاري فرانسه، با اساسي خواندن دور جديد مذاکرات تبتي‌ها با چين، ادامه اين روند را براي پايان دادن به بحران تبت ضروري دانست.
سامپهل گفت: اين حقيقت که ما وارد دور جديدي از مذاکرات با چين شده‌ايم، بسيار ارزشمند است.
بر پايه اين گزارش، روز گذشته اولين مذاکرات تبتي‌ها با چين در يک سال گذشته برگزار شد، هر چند از نتايج اين مذاکره که پشت درهاي بسته برگزار شد، اطلاعي در دست نيست، اما طرف تبتي از آن استقبال کرد و ادامه آن را خواستار شده است.
جدايي‌طلبان تبت از مدتها قبل دست به برپايي تظاهرات در منطقه خود زدند که با دخالت پليس چين، اين تظاهرات به خشونت کشيده شد و تا روزهاي اخير نيز اين وضعيت ادامه داشته است. برخي از کشورهاي غربي و گروه‌هاي حقوق بشر با بهانه قرار دادن اين موضوع قصد تحت فشار گذاشتن پکن را دارند.