خرید روسری اما و اگرهاي وزارت كشور در مورد تونل توحيد!

مديركل دفتر هماهنگي حمل‌ونقل و ترافيك سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشوربا اشاره به دو دوره مكاتبه با معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران گفت: مطالعات ترافيكي تونل توحيد را درخواست كرده‌ايم؛ اما هنوز اقدامي براي ارائه اين مطالعات از سوي شهرداري تهران انجام نشده است. دكتر سيد مجتبي شفيعي در گفت‌وگو با ايسنا با اعلام اين مطلب خاطرنشان كرد: اولين مكاتبه سازمان شهرداري‌ها براي دريافت مطالعات ترافيكي تونل توحيد مربوط به اواخر سال گذشته است كه بدون پاسخ ماند و درهفته گذشته نيز مجددا نامه‌اي را در همين رابطه به معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران ارسال كرده‌ايم. وي با تأكيد بر اين كه بايد قبل از انجام پروژه‌هاي ترافيكي در شهر تهران، مطالعات آنها كامل ارائه شود، گفت: بهتر است شهرداري تهران همانطور كه در مورد به كارگيري مشاوران خارجي در مورد پروژه منوريل اصرار دارد ، در مورد اجراي پروژه‌هاي مهمي چون تونل توحيد هم مطالعات كافي را انجام دهد. شفيعي يادآورشد: در پروژه تونل توحيد ميلياردها تومان هزينه مي‌شود، ولي مطالعات ترافيكي آن را ارائه نمي‌كنند و مشخص نيست كه از نظر اقتصادي جايگزيني براي اين طرح وجود داشته است يا نه! گزينه احداث پل با توجه به مشكلاتي كه تونل از نظر ايمني و هزينه دارد، بسيار مناسب‌تر است سازمان شهرداري‌ها مخالف اجراي پروژه تونل توحيد نيست مطالعات ترافيكي تونل توحيد با توجيه ترافيكي كامل صورت نگرفته است وي با بيان اين كه زمينه اجراي احداث پل به جاي تونل در اين محدوده وجود دارد و قطعا هزينه تقريبي احداث پل يك دهم ساخت تونل است، اظهاركرد: به نظر مي‌رسد با توجه به مشكلاتي كه تونل از نظر ايمني و هزينه دارد گزينه احداث پل بسيار مناسبتر باشد. مديركل دفتر هماهنگي حمل و نقل و ترافيك سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور، تاكيد كرد كه سازمان شهرداري‌ها مخالف اجراي اين پروژه نيست؛ بلكه معتقد است بايد اولويت‌بندي و كار كارشناسي دقيقي در مورد پروژه‌هاي مهم شهر تهران صورت گيرد. وي تصريح كرد: مطالعات ترافيكي تونل توحيد با توجيه ترافيكي كامل صورت نگرفته است، چرا كه اين مطالعات توسط حوزه معاونت عمراني تهيه شده است كه تخصص كافي در اين زمينه ندارند. شفيعي اضافه كرد: تجربه ناموفق شهرداري تهران در برخي پروژه‌ها از جمله پل تقاطع بهبودي نشان مي‌دهد كه كار كارشناسي بيشتري در مورد چنين پروژه‌هايي ضرورت دارد، پل فلزي آماده شده براي تقاطع بهبودي محصولي سفارشي است كه به دليل فاصله دهانه‌هاي آن، اين پل در نقاط ديگر شهر قابل استفاده نيست و در واقع اين پل با توجه به نياز محلي آن منطقه طراحي و تعبيه شده است. وي به ارائه مطالعات خط يك سامانه اتوبوسهاي تندرو (BRT) توسط شهرداري تهران اشاره كرد و به ايسنا گفت: اين مطالعات به هيچ وجه توجيه ترافيكي ندارد و بخشي از آن تاريخچه و عكس در مورد BRT در دنيا و بخشي هم نقشه‌هاي مسير است و مي‌توان گفت كه اين مطالعات مراحل استاندارد مطالعات ترافيكي را در اجراي پروژه طي نكرده است. مديركل دفترهماهنگي حمل و نقل و ترافيك سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور معتقد است: تيم مطالعه‌كننده در اين پروژه، متخصصان ترافيكي نبوده‌اند و بيشتر در حوزه رياضيات تخصص دارند. وي تاكيد كرد: به دليل نبود همين مطالعات ترافيكي است كه تقاطع‌ها در سامانه اتوبوسهاي تندرو پس مي‌زنند و مسئولان نمي‌توانند تقاطعات را با هم هماهنگ كنند و بعد پيشنهاد تقاطع غيرهمسطح را مي‌دهند و باز پس از مدتي آن را جمع مي‌كنند. شفيعي در مقايسه‌اي بين اجراي يك تقاطع غيرهمسطح و اصلاح هندسي و ايمن‌سازي تقاطع‌هاي همسطح، توضيح داد: در يك تقاطع غيرهمسطح ساده به حدود 10 ميليارد تومان بدون در نظر گرفتن هزينه‌هاي تملك دارايي‌ها نياز داريم؛ در صورتي كه با همين مبلغ مي‌توان حدود 200 تقاطع همسطح را اصلاح و تجهيزات آنها را نوسازي كرد و قطعا اين اصلاح ، در بهبود رفتار شبكه ترافيك شهري مؤثر خواهد بود.