خرید روسری امكان قطعي برق دربرخي ساعات شبانه‌روز

وزارت نيرو براي يك دوره خشك دوساله برنامه‌ريزي مي‌كند.

به گزارش ايسنا، دكتر احمديان ـ معاون وزير نيرو ـ در نشست خبري با خبرنگاران در مورد توليد نيروگاههاي برق گفت: متاسفانه به دليل شرايط بارندگي و محدوديت آب پشت سدها ميزان توليد نيروگاههاي برقي آب محدود شده است و با توجه به اين موضوع وزارت نيرو براي يك دور خشك دوساله برنامه‌ريزي مي‌كند.

وي افزود: پيش بيني مي‌شود در روزهاي اوج مصرف برق در فصل تابستان كمتر از 1000مگاوات از ظرفيت توليد نيروگاههاي برق آبي بتوانيم استفاده كنيم. و به اين ترتيب درساعات مختلف شبانه روز نسبت به سال گذشته با سه تا چهار هزار مگاوات كمبود توليد در شبكه سراسري برق كشور روبه رو باشيم.

معاون وزير نيرو درباره جبران اين كمبودها گفت: خوشبختانه از سال گذشته تا به امروز طرح‌هاي توسعه نيروگاههاي حرارتي پيشرفت چشمگيري داشته است و با افزايش ظرفيت توليد كه در شبكه سراسري برق به واسطه فعال شدن اين نيروگاهها اتفاق افتاد مقداري از اين كمبود قابل جبران است.

وي درباره برنامه‌هاي وزارت نيرو براي جبران اين كمبود اظهار كرد: اين وزارتخانه تمهيدات وسيعي را در نظر گرفته تا با اعمال صرفه‌جويي در مصرف برق ادارات دولتي و صنايع،‌ محدود كردن و كاهش روشنايي معابر و پاركها و استفاده بيشتر از لامپهايي كم مصرف بخشي از اين كمبود را جبران كند.

احمديان افزود: در سالهاي گذشته برنامه‌اي داشتيم كه صنايع به صورت داوطلبانه در ازاي تسهيلاتي كه از شركت برق براي تعرفه تعميرات مي‌گرفتند، تعميرات را در فصل گرم انجام مي‌دادند كه باعث كاهش مصرف برق دوران گرم مي‌شد. امسال هم سعي مي‌كنيم كه صنايعي را كه مصرف بالاتر از يك مگاوات دارند تعميراتشان را در فصل گرم انجام دهند.

وي درباره استفاده از لامپهاي كم مصرف اظهار كرد: اعتباري كه براي طرح توسعه لامپهاي كم مصرف در بودجه 87 در نظر گرفته شده است به طرز چشمگيري افزايش پيدا كرده و به يكصد ميليارد تومان رسيده است. وزارت نيرو برنامه‌اي دارد كه با همكاري توليدكنندگان داخلي 35 شعله لامپ با قيمت مناسب يارانه‌اي با كيفيت مناسب وارد بازار كند.

معاون وزير نيرو از تشكيل شدن كارگروهي از وزارت نيرو، بازرگاني ، صنايع و معادن و معاونت برنامه‌ريزي راهبردي رياست جمهوري خبر داد و افزود: اين گروه قرار است ميزان دقيق يارانه را مشخص كند تا لامپهاي توليد داخلي، با قيمت مناسبي در بازار عرضه شود. به طوري كه قيمت هر شعله لامپ كم مصرف براي مردم 1200 تومان تمام شود.

معاون وزير نيرو در مورد توليد نيروگاههاي برق آبي گفت: با توجه به كاهش آب پشت سدها ممكن است كه خرداد و تير ماه توليد برق نيروگاههاي برق آبي به كمتر از 1000 مگاوات برسد. زيرا سدها علاوه بر تامين برق ما در تامين آب رودخانه پايين دست هم نقش مهمي دارند. لذا ناچاريم كه مجموع ملاحظات برق و آب را با هم در نظر بگيريم و طبق برنامه‌ريزي ميزان توليد در تابستان سال جاري را به حداقل ممكن برسانيم.

وي درباره ميزان توليد در اين روزها گفت: هم اكنون ميزان توليد و مصرف يكي است و به تدريج واحدهايي را كه براي تعميرات در نظر گرفته شده به مدار مي‌آيند تا به حداكثر توليد برسيم.

معاون وزير نيرو درباره واردات از كشورهاي خارجي افزود: هماهنگي‌هاي لازم با كشورهاي ارمنستان، تركمنستان و آذربايجان براي وارد كردن برق اول ماه مي انجام شد.

احمديان درباره خاموشي در فصل تابستان افزود: در طول سال به علت مشكلاتي كه در شبكه انتقال و توزيع ممكن است اتفاق بيفتد خاموشي داريم. در تابستان هم همينطوراما در حال حاضر به دليل وضعيت نيروگاههاي برق آبي پيش بيني مي‌شود كه تراز توليد و مصرف برق در تابستان منفي باشد و اين برمي‌گردد به توفيق وزارت نيرو و همكاري مشتركين در برنامه‌هاي مديريت مصرف به طور طبيعي اگر نتوانيم موفق عمل كنيم ممكن است در برخي ساعات شبانه‌روز با قطعي برق روبرو شويم.

معاون وزير درباره افزايش ظرفيت نيروگاهها گفت: در سال 1386طرح‌هاي توسعه نيروگاهي با پيشرفت مناسبي روبه رو بوده است، از شروع سال تا قبل از زمان اوج مصرف حدود 5000 مگا وات وارد مدار بهره‌برداري خواهد شد. در ادامه سال، ‌طرحهاي نيروگاهي با سرمايه‌گذاري غير دولتي و نيروگاههايي كه احداث آنها توسط بخش دولتي شروع شده بود ادامه خواهند داشت.

وي افزود: بر اساس تاكيد هيات وزيران و در جهت استفاده بهتر از منابع انرژي كشور كليه نيروگاههاي حرارتي به صورت چرخه تركيبي احداث خواهند شد همچنين وزارت نيرو درصدد است با همكاري وزارت نفت براي تسريع در تكميل بخش بخار نيروگاههاي موجود اقدام كند تا بازده توليد برق را در نيروگاهها افزايش دهد.

احمديان درباره همكاري وزارت نفت گفت: نيروگاههاي چرخه تركيبي به سرمايه‌گذاري بالاتري نياز دارد و وزارت نفت قول مساعدت داده است پيش‌بيني مي‌شود سرمايه آنها پس از پنج تا شش سال از محل صرفه‌جويي در گاز مصرفي برگشت داده شود.

معاون وزير نيرو گفت: در بودجه سال 86 رقم محدودي براي افزايش راندمان نيروگاههاي حرارتي در نظر گرفته شد كه خوشبختانه حدود يك درصد افزايش بازده را باعث شد.

وي درباره خسارت‌هاي پرداخت شده به مشتركان به علت خاموشي‌هاي سال گذشته اظهار كرد: حدود 600 ميليون تومان خسارت پرداخت شد كه عمدتاً از سوي شركت‌هاي بيمه بود.

احمديان ميزان مصرف برق كشور را در بخشهاي صنعتي را در مقايسه با كشورهاي ديگر دو برابر اعلام كرد و افزود: در بسياري از كشورها بخش مولد حدود 70 درصد و بخش خانگي 30 درصد مصرف مي‌كند حال آنكه در ايران مصرف كل بخش صنعت و كشاورزي زير 50 درصد است و جاي دارد كه سهم بخش خانگي كاهش پيدا كند.

وي درباره تلفات برق در ايران گفت: در شبكه انتقال و توزيع حدود پنج درصد تلفات داريم كه باتوجه به استانداردها و معيار جهاني و وسعت ايران رقم قابل قبولي است.

احمديان استفاده غير مجاز از شبكه‌هاي برق در بخش توليد را يكي از دلايل تلفات زياد دانست و گفت: فرسودگي شبكه توزيع نيز تلفات زيادي را باعث مي‌شود.

معاون وزير نيرو گفت: تا قبل از سال 86 به دليل محدوديتهايي كه شبكه برق با آن مواجه بود عمده اعتبارات به سمت شبكه‌هاي جديد راه پيدا مي‌كرد اما با سازو كاري كه در سال گذشته در تبصره 11قانون بودجه در نظر گرفته شد و امسال هم در بند 7 قانون بودجه تكرار شد هم كاهش يك درصدي تلفات و افزايش يك درصدي بازده نيروگاههاي حرارتي را داشتيم.