خرید روسری بازداشت 4 ايراني در لبنان به خاطر توهم جعجع

نظام‌الدين گل‌حسني کنسول ايران در لبنان درباره چهار ايراني که هفته گذشته در نزديکي منزل سمير جعجع دستگير شده بودند، گفت: «اين موضوع حل و فصل شده است».
گل‌حسني در گفت‌وگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي درباره موضوع چهار ايراني بازداشتي گفت: «بر پايه اطلاعات دريافتي از سوي کنسولي سفارت جمهوري اسلامي ايران در بيروت، چهار ايراني مزبور روز پنجشنبه گذشته در جريان سفري سياحتي به منطقه «حريصا» بازداشت شده‌اند. دو تن از آنها در دانشگاه‌هاي لبنان مشغول به تحصيل بوده و اقامت لبناني دارند و دو تن ديگر، زن و شوهري بودند که مانند هزاران توريست ديگر به قصد سفر وارد لبنان شده و مشغول بازديد از مناطق سياحتي و تاريخي بودند. اگر برخي از مناطق در شرايط کنوني داراي حساسيتي ويژه هستند، اين چهار نفر از آن بي‌اطلاع بوده‌اند».
وي افزود: «دستگاه‌هاي امنيتي لبناني با احضار اين چهار نفر، پرسش‌هايي از آنها پرسيده‌ و سپس موضوع به نهادهاي رسمي واگذار شد که به خاطر تعطيلي روز شنبه و يکشنبه و سپس تعطيلي روز دوشنبه گذشته به دليل عيد پاک، اين تحقيقات ناتمام ماند. در روز سه‌شنبه اين ايرانيان به همراه مترجمي از طرف سفارت به نهادهاي ذيربط مراجعه و توضيحات لازم را ارايه کردند».
کنسول ايران در لبنان گفت: «فرستادن مترجم به همراه چهار ايراني مزبور، براي توضيح شفاف و آشکار موضوع براي مسئولان لبناني بوده است. بخش کنسولي سفارت ايران در لبنان در هماهنگي کامل با دستگاه‌هاي امنيتي لبنان است و امور ايرانيان ساکن لبنان را پيگيري مي‌کند».
وي افزود: «منطقه‌اي که چهار ايراني در آن بازداشت شده‌اند، منطقه‌اي کاملا توريستي بوده و هيچ تابلويي دال بر ممنوعيت تصويربرداري يا ورود به آن وجود نداشته است. در هر حال، اکنون موضوع پايان يافته و توضيحات لازم داده شده است».
گل‌حسني از همه ايرانيان مقيم لبنان و جهانگردان ايراني که به لبنان سفر مي‌کنند، خواست تا از سفر به مناطقي که داراي حساسيت‌هاي سياسي است، خودداري کنند.
وي افزود: «تعداد ايرانياني که براي جهانگردي وارد لبنان و سوريه مي‌شوند، رو به افزايش است، به گونه‌اي که در سال 2005 بيش از 93 هزار توريست ايراني به لبنان آمدند. بروز چنين حوادثي در شرايطي که روابط ميان دو کشور لبنان و ايران مناسب، دوستانه و برادرانه بوده و شرايط امنيتي حساسي نيز برقرار است، امري طبيعي است».