خرید روسری تهران تا سه سال ديگر جامعه ايمن مي‌‌شود

تا‌كنون 135 شهر دنيا به شبكه جهاني جامعه ايمن پيوسته‌اند و بر پايه برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، تا سه سال آينده تهران به‌عنوان اولين كلانشهر در دنيا به اين شبكه جهاني مي‌پيوندد.

روزنامه «همشهري» در حاشيه نشست مشترك مسئولان جهاني و كميته راهبري جامعه ايمن، به نقل از شمس، مدير حوزه سلامت و مسئول دبيرخانه شوراي سياستگذاري جامعه ايمن شهر تهران، نوشت: اين همايش با هدف بررسي راهكار‌ها براي پيوستن شهر تهران به شبكه جهاني جامعه ايمن برگزار شد و طي آن خانم و آقاي دكتر هنريكسون از سوئد، دكتر محمدي از كارشناسان جامعه ايمن و مقامات وزارت بهداشت و شهرداري تهران به بحث و تبادل نظر در اين زمينه پرداختند. درصورت پيوستن تهران به شبكه جهاني جامعه ايمن، ايران در اين زمينه ركورد پر‌جمعيت‌ترين شهر ايمن جهان را به‌خود اختصاص مي‌دهد. تاكنون دالاس آمريكا با 2 ميليون نفر جمعيت اين عنوان را داشته است.

پيشگيري از حوادث ترافيكي، جلوگيري از آسيب‌هاي اجتماعي همچون خشونت‌هاي خانگي، اعتياد و…و همچنين پيشگيري از حوادث در خانه، محيط كار و مكان‌هاي عمومي از شاخص‌هاي جامعه ايمن به شمار مي‌رود. اما يك شهر براي پيوستن به شبكه جهاني جامعه ايمن بايد چه مشخصاتي داشته باشد؟

مسئول دبيرخانه شوراي سياستگذاري جامعه ايمن شهر تهران در پاسخ به اين پرسش مي‌گويد: «حوادث يكي از بزرگترين مشكلات جوامع امروزي است به‌ طوري كه سالانه بيش از پنج ميليون نفر در دنيا بر اثر حوادث جان خود را از دست مي‌دهند. بنابراين امكان بررسي و پايش تمام حوادث عمدي و غير‌عمدي در يك شهر اهميت ويژه‌اي دارد.»

اما از امكان ثبت و بررسي علل حوادث مهم‌تر، ارائه راهكاري مناسب براي كاهش ميزان حوادث است و اگر در يك دوره شش ماهه بررسي‌ها حاكي از كاهش معني‌دار اين حوادث باشد، امكان پيوستن يك شهر به شبكه جهاني جامعه ايمن وجود دارد.

امكاني كه در تهران با توجه به وسعت و جمعيتش كاري بس دشوار و پيچيده است و به همين دليل مسئولان شهر، منطقه 22 تهران را به‌عنوان پايلوت براي اجراي اين طرح انتخاب كرده‌اند: «در كلانشهري مانند تهران اجراي اين طرح ممكن نخواهد بود مگر آنكه ما شهر را به مناطق كوچك‌تر تقسيم كنيم و ابتدا طرح را در مقياس كوچك‌تر اجرا كنيم.»

به اين ترتيب از آبان 86 كميته شهر ايمن و كار‌گروه‌هايي براي ثبت حوادث در منطقه 22 تهران تشكيل شده است. پرسشگري از 650 خانواده ساكن در اين منطقه نشان داده است كه 65 درصد حوادث در محل‌هاي عبور‌و مرور، 4/15 درصد در منازل، 6/9 درصد در مراكز تفريحي، 8/5 درصد در محل كار و 4 درصد در مراكز آموزشي و ساير مكان‌ها اتفاق افتاده است.

همچنين به گفته پوري، مسئول اطلاع‌رساني اين همايش، 58 درصد حوادث روي داده در منطقه 22 تهران مربوط به سقوط و زمين‌خوردن، 21 درصد مربوط به حوادث ترافيكي و 8 درصد به مصرف نابه جاي دارو و سموم اختصاص دارد؛ ضمن اينكه ضربه و برق‌گرفتگي هر كدام حدود 4 درصد حوادث را به‌خود اختصاص مي‌دهند و خشونت، حمله حيوانات و غرق‌شدگي (افتادن در چاه) هر كدام عامل حدود 2 درصد از حوادث اين منطقه هستند؛ حوادثي كه اميد مي‌رود در يك دوره شش ماهه كاهش چشمگيري داشته باشند و به اين ترتيب منطقه 22 تهران پايلوتي موفق از اجراي طرح جامعه ايمن تهران باشد.

به گفته شمس، 26 تير‌ماه سال‌جاري نخستين همايش جامعه ايمن شهر تهران برگزار مي‌شود تا تمام ذي‌نفعان، نخبگان، دانشگاهيان و NGOها با اهداف طرح آشنا شوند؛ طرحي كه با توجه به جمعيت جوان ايران و آمار جهاني كه حاكي از آسيب‌پذيري جوانان زير 40 سال در برابر حوادث ترافيكي است، براي كشور ما از اهميت خاصي برخوردار است.