خرید روسری جانشين چراغ قرمز هم رسيد

نقش چراغ راهنمايي در روانسازي ترافيك بر كسي پوشيده نيست، اما برخي رانندگان معمولا از چراغ‌هاي راهنمايي رد مي‌شوند و قوانين را ناديده مي‌گيرند. گاه رانندگان عجول براي سريعتر به مقصد رسيدن، جان انسان‌ها را مي‌گيرند. به تازگي، راهكار جالبي براي جلوگيري از عبور رانندگان از چراغ قرمز انديشيده شده است.
«هان يونگ لي»، مبتكر كره‌اي براي جلوگيري از گذشتن رانندگان از چراغ قرمز نوعي ديوار مجازي قرمز طراحي كرده است. اين ديوار مجازي به طور كامل عرض خيابان را مي‌پوشاند و باعث توقف اجباري رانندگان پشت چراغ قرمز مي‌‌شود.
به گزارش «حريت»، شيوه كار اين چراغ به اين صورت است، هنگامي كه زمان روشن شدن چراغ قرمز فرا مي‌رسد، راه به وسيله تاباندن ليزر روي پلاسما به طور كامل بسته مي‌شود. به اين ترتيب، رانندگان مجبور به توقف مي‌شوند و عابران پياده به راحتي مي‌توانند از عرض خيابان بگذرند.
اين روش به صورت تئوريك مورد پسند قرار گرفته است، ولي هنوز معلوم نيست چه زماني عملي مي‌شود.