خرید روسری جريمه دهک‌هاي پرمصرف گاز

در صورت تصويب طرح پيشنهاد داده شده، دهک‌هايي که بيش از الگوي مصوب، مصرف داشته باشند، جرايمي را معادل قيمت وارداتي گاز طبيعي از ترکمنستان خواهند پرداخت.
به گزارش واحد مرکزي خبر، اصغر سهيلي‌پور مدير برنامه‌‌ريزي تلفيقي شرکت ملي گاز ايران با بيان اين که در سال 87 توسعه شبکه‌هاي شهري در اولويت نخواهد بود، گفت: براي زمستان امسال برنامه داريم توليد افزايش پيدا کند و در کنار افزايش توليد توسعه‌ مصرف را محدود مي‌کنيم.
وي با اشاره به افزايش توليد گاز طبيعي در مناطق مرکزي ايران و بهره‌‌برداري از فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي و توليد پنجاه ميليون متر مکعب گاز از اين دو فاز تصريح کرد: با وجود اين، افزايش توليد 75 ميليون متر مکعبي همچنان تراز گاز در زمستان امسال منفي است و بايد رشد مصرف محدود شود.
سهيلي پور درباره اجراي طرح‌هاي پلکاني قيمت گاز و تأثير آن در کاهش مصرف اظهار داشت: در سال گذشته اين طرح اجرا شد و آن را در امسال هم ادامه خواهيم داد.
به گفته‌ مدير برنامه‌‌ريزي تلفيقي شرکت ملي گاز ايران بر پايه اين طرح جديد، دهک‌هاي 8، 9 و 10 بايد براي گاز مصرفي خود، معادل قيمت‌هاي بين‌المللي پرداخت داشته باشند.
از آنجا که از سال 1374 تاکنون، علاوه بر رشد چشمگير مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي، سرعت توسعه شبکه گاز شهري و روستايي، گازرساني به نيروگاه‌ها و صنايع از روند توليد گاز طبيعي در کشور بيشتر بوده و هر ساله به نسبت‌هاي گوناگون، در زمستان با کمبود گاز روبه‌رو بوده‌ايم، شرکت ملي گاز با اشاره به برنامه‌ريزي انجام شده تأکيد کرده است، با بيشتر شدن اين اختلاف در سال‌هاي اخير، جبران کمبود گاز با استفاده از سوخت‌هاي مايع هر سال مشکلتر مي‌شود که براي جلوگيري از ادامه روند کمبود گاز در زمستان، تصميم به کنترل برنامه‌هاي گازرساني شهري و روستايي گرفته شده است.
به اين ترتيب، پس از اين به نسبت افزايش توليد گاز طبيعي که فعاليت‌هاي آن در اختيارات شرکت ملي نفت ايران است، توسعه شبکه شهري و روستايي انجام مي‌شود.