خرید روسری خودداري آذريايجان از تحويل محموله ايران

ايتارتاس گزارش داد كه جمهوري آذربايجان انتقال محموله‌هاي روسي به مقصد نيروگاه هسته‌يي بوشهر را به حالت تعليق در مي‌آورد.

به گزارش ايسنا، خبرگزاري ايتارتاس امروز (يكشنبه) به نقل از دفتر مطبوعاتي شركت روسي اتم استروي اكسپورت كه فعاليت تكميل ساخت نيروگاه هسته‌يي بوشهر در جنوب ايران را به عهده دارد، گزارش داد كه انتقال محموله‌هاي روسي به مقصد نيروگاه بوشهر از طريق آذربايجان به ايران به حالت تعليق درآمده است.

ايرينا يسيپووا، سخنگوي اتم استروي اكسپورت گفت: اين موضوعي است كه بايد مذاكراتي درباره‌اش انجام شود.

آذربايجان يك محموله ديگر را نيز به مدت چند هفته به بهانه‌هاي مختلف توقيف كرده و اجازه ورود آن به خاك ايران را نداده بود. اين محموله روز پنجشنبه پس از مذاكراتي كه طرف روسي انجام داد، ترخيص شد.

وزارت امور خارجه‌ي آذربايجان روز پنجشنبه اعلام كرد محموله‌ي روسي به مقصد نيروگاه بوشهر كه در مرز آذربايجان توقيف شده بود ترخيص شده و اجازه ورود به مرز ايران را پيدا كرده است.

سخنگوي وزارت امور خارجه آذربايجان گفت: به اين محموله اجازه عبور از مرز داده شده است.

مقامات روسي گفتند كه محموله عايق‌هاي حرارتي نيروگاه بوشهر در تاريخ 29 مارس آستارا مرزك مشترك آذربايجان – ايران متوقف شده بود.

رويتر افزود: اين تاخير در ارسال محموله به ايران باعث تنش‌هايي ميان روسيه و ايران شد و هر كدام تاكيد داشته كه طرف ديگر بايد مقامات آذربايجان را به ترخيص محموله ترغيب كند.