خرید روسری ساخت 700 نمازخانه بین راهی در كشور

معاون فرهنگی و پرورشی ستاد اقامه نماز كشور گفت : 700 نمازخانه و مسجد بین راهی در دو دهه گذشته در كشور ساخته شده است .

به گزارش شبكه خبر، سید محمد عبداللهی افزود: ساخت این تعداد نمازخانه و مسجد بین راهی، معرفی 14 هزار روحانی به مدارس سراسر كشور و ایجاد حساسیت در دستگاه های اجرایی برای اقامه نماز، بخشی از اقدامات این ستاد است .

وی رویكرد برنامه های ستاد اقامه نماز كشور در سال 87 را گسترش فرهنگ نماز بین خانواده ها، تشكیل اتاق فكر در دستگاه های اجرایی و دعوت از نخبگان برای شركت در نشست های اتاق فكر و ارزیابی عملكرد دستگاه های اجرایی در اقامه نماز دانست .