خرید روسری صدور حكم تخليه براي 90 مدرسه تهران

رييس آموزش و پرورش شهر تهران از صدور حكم تخليه براي 90 مدرسه پايتخت خبر داد و اعلام كرد: با اجرايي شدن حكم اين مدارس، دست كم 18هزار دانش‌آموز آواره مي‌شوند.

علي‌اصغر يزداني در گفت‌وگو با ايسنا افزود: بايد با تامين اعتبار لازم براي ملكي كردن اين مدارس، از تخليه آن‌ها جلوگيري كرد؛ چرا كه در غير اين صورت، تبعات تخليه اين مدارس در تهران، بسيار سنگين خواهد بود.

رييس آموزش و پرورش شهر تهران همچنين خاطرنشان كرد: هم‌اكنون 70 درصد مدارس شهر تهران ميانگين سني بالاي 35 سال دارند و به شدت فرسوده هستند.

وي همچنين گفت: طبق بررسي انجام شده، حدود 47 درصد از اعتبار ساخت وساز و تخريب و بازسازي مدارس فرسوده شهر تهران در سال‌هاي اخير، توسط خيرين مدرسه‌ساز تامين شده و اگر اين اعتبار تامين نمي‌شد، تكليف كمبود فضاهاي آموزشي تهران مشخص نبود.

رييس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در ادامه گفت‌و‌گو با ايسنا، با بيان اين كه از مجموع مدارس تهران، 321 مدرسه استيجاري هستند، معضل استيجاري بودن درصد قابل توجهي از مدارس تهران را نيازمند رسيدگي خواند و جذب كمك بيشتر خيرين به رفع مشكلات سخت‌افزاري آموزش و پرورش با افزايش اختيارات آن‌ها در حوزه نرم‌افزاري و اداره مدارس را خواستار شد.

وي بر ضرورت جذب كمك‌هاي بيشتر از سوي خيرين به آموزش و پرورش از طريق توسعه اختيارات آن‌ها در اداره مدارس نيز تاكيد كرد و با بيان اين كه با تصويب اعتبار تكميل مدارس نيمه تمام خيري، كمك خيرين مدرسه‌ساز به رفع كمبود فضاي آموزشي شهر تهران بيشتر شده است، تصريح كرد: تخصيص كامل اعتبار 4 ميليارد دلاري مقاوم و بازسازي مدارس از صندوق ذخيره ارزي براي پر سرعت كردن روند جايگزيني مدارس فرسوده ضرورت دارد.

رييس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران همچنين عنوان كرد: 100 مدرسه تهراني در سال جاري به عنوان اولويت تخريب و بازسازي آموزش و پرورش شهر تهران معرفي خواهند شد كه علاوه بر اين مدارس، 75 مدرسه و پروژه ورزشي نيز در دست تخريب و بازسازي است.