خرید روسری عافيت‌انديشي کمپاني‌هاي نفتي اروپا در بازار نفت و گاز ايران

دو شرکت بزرگ نفتي اروپايي «رويال داچ شل»، از کشورهاي هلند و انگليس و کمپاني بزرگ نفتي دولتي اسپانيايي «رپسول»، اعلام نموده‌اند که خود را براي فازهاي بيست و سه و بيست و چهار پروژه پارس جنوبي آماده نگه مي‌دارند.

به گزارش سرويس بين‌الملل «»، آنها اعلام نموده‌اند که تحت فشار آمريکا هستند و نمي‌توانند در فاز چهارده ميدان گازي پارس جنوبي شرکت كنند. پيش از اين، وزارت نفت ايران تا پايان ماه مي سال ميلادي 2008 را براي اتمام حجت با آنها براي مشارکت پنجاه درصدي در پروژه 10 ميليارد دلاري فاز چهارده توسعه ميدان گازي پارس جنوبي اعلام نموده بود.

دو شرکت نامبرده علاوه بر سهام عمده‌اي که در بازارهاي مالي آمريکا دارند، داراي چندين پالايشگاه و همچنين يک‌سري زنجيره‌اي پمپ بنزين و ديگر مراکز نفتي و پتروشيمي در آمريکا هستند و برآورد مي‌شود سرمايه اين دو شرکت و امکانات جاري و مالي آنها در آمريکا، بالغ بر 48 ميليارد دلار باشد.

اين دو شرکت اروپايي، اگر بخواهند از فاز 14 توسعه ميدان گازي پارس شمالي بيرون بيايند، بايد سهام 50 درصدي خود را واگذار كنند.

گفته مي‌شود دو شرکت اروپايي قصد دارند تا سهم 50 درصدي خود از پروژه مربوط به بلوک 14 را به فروش برسانند. 50 درصد سهم اين پروژه در اختيار شرکت ملي نفت ايران قرار دارد، با اين حال اميدوارند که بتوانند سهم خود از بلوک‌هاي 23 و 24 پارس جنوبي را به اميد بهبود روابط ايران و آمريکا در آينده حفظ کنند.