خرید روسری قائم مقام جدید زاهدي، رئيس پيام نور شد

دکتر سيد محمد حسيني که هفته گذشته به قائم مقامي وزير علوم منصوب شده بود،‌ در حکمي ديگر، رياست دانشگاه پيام نور را بر عهده گرفت.
به گزارش مهر، دکتر محمد مهدي زاهدي، سرانجام با صدور حکمي، دکتر سيد محمد حسيني را به رياست دانشگاه پيام نور منصوب کرد.
دکتر سيد محمد حسيني، هفته گذشته نيز در حکمي به قائم مقامي وزير علوم منصوب شد.
دانشگاه پيام نور پس از رأي اعتماد مجلس شوراي اسلامي به دکتر عليرضا علي احمدي براي وزارت آموزش و پرورش توسط دکتر ابوالحسني، به عنوان قائم مقام اين دانشگاه اداره مي‌شد که سرانجام امروز وزير علوم، دکتر حسيني را به رياست اين دانشگاه منصوب کرد.