خرید روسری مفقود شدن 400 لپ تاپ وزارت خارجه آمریكا

براساس نتایج تحقیقات داخلی در وزارت امور خارجه آمریكا، 400 رایانه همراه ( لپ تاپ) این وزارتخانه با تمامی محتویات و اطلاعات مفقود شده است.

روزنامه الاخبار لبنان در این زمینه نوشت، بسیاری از این رایانه ها حاوی اطلاعات محرمانه از جمله اطلاعاتی از تماس های سری مسئولان آمریكایی با كشورهای دیگر بود ضمن آنكه در رایانه های مفقود شده برخی از رایانه های متعلق به برنامه مبارزه با تروریسم دفتر امنیت دیپلماتیك نیز وجود دارد. این دفتر ماموریت حمایت اطلاعاتی از نیروهای امنیتی و سرویس های اطلاعاتی برخی از كشورهای بیگانه در زمینه مبارزه با تروریسم را برعهده دارد.

در ادامه این خبر به نقل از منابع آمریكایی آمده است، تحقیقات بازرس كل وزارت امور خارجه از سه ماه گذشته تاكنون برای یافتن عوامل این حادثه آغاز شده است. روزنامه الاخبار در ادامه به نقل از منابع اعلام خبر می افزاید، این اتفاق اولین اتفاق در نوع خود نیست بلكه در سال 1999 نیز یك دستگاه رایانه وزارت امور خارجه با اطلاعاتی چون فهرست اسامی مزدوران آمریكا در كشورهای بیگانه مفقود شده بود.