خرید روسری نامه حمايت از رحیمی امضا نشد

دیروز يك نماينده در حمايت از رحيمي رئيس ديوان محاسبات كشور، در مجلس امضا جمع‌آوري مي‌كرد كه با مخالفت تعدادي از نمايندگان روبرو شد.

به گزارش فارس، دیروز در صحن مجلس شوراي اسلامي مشاهده شد كه سيداحمد رسولي‌نژاد نماينده فيروز‌كوه در مجلس در حمايت از عملكرد رحيمي رئيس ديوان محاسبات كشور در مجلس امضا جمع‌آوري مي‌كرد و با مراجعه به نمايندگان از آنها مي‌خواست تا اين نامه را امضا كنند.

عده‌اي از نمايندگان كه نسبت به عملكرد رحيمي در ديوان محاسبات كشور انتقاد داشتند، از امضا اين نامه خودداري ‌كردند.

خبرنگار در تماس با رسولي‌نژاد از وي خواست تا در اين خصوص توضيح دهد كه وي هر گونه جمع‌آوري امضا در حمايت از رحيمي را تكذيب كرد.