خرید روسری نگراني از آسيب‌پذير شدن دستگاه اطلاعاتي كشور با تصميمات شتاب‌زده

به رغم تهديدات پياپي و توطئه‌هاي سرويس‌هاي جاسوسي خارجي كشورهاي قدرتمند و متخاصم با جمهوري اسلامي، امنيت موجود در كشور مديون سربازان گمنام امام زمان(عج) و نيروهاي زبده اطلاعاتي، امنيتي است.
يك كارشناس امنيتي در گفت‌وگو با «»، اظهار داشت: در اوضاع كنوني كشور كه اشغالگران عراق و افغانستان در كنار مرز ايران سكني گزيده و در آب‌هاي جنوب نيز مستقر شده و سرويس‌هاي متعدد امنيتي خارجي، همواره در صدد توطئه‌چيني، جاسوسي و اقدامات اطلاعاتي و امنيتي عليه مردم كشورمان هستند، آنچه كشور را امن و بانشاط نگاه داشته، چشمان تيزبين دستگاه اطلاعاتي جمهوري اسلامي است كه با اشراف بر اين توطئه‌چيني‌ها اكثريت آنها را پيش از انجام، خنثي مي‌كند.
وي ادامه داد: خوشبختانه دستگاه اطلاعاتي امنيتي كشور كه يادگار فعاليت‌هاي سال‌هاي آغازين انقلاب و مبارزه با گروهك‌ها و نيز فرزندان دفاع مقدس است، اكنون به ذخيره ارزشمندي براي كشور تبديل شده و دشمنان نظام، همواره در آرزوي ضربه خوردن و صدمه ديدن آنند.
اين كارشناس تأكيد كرد: امنيت حاكم بر كشور كه در سطح منطقه ممتاز است، مبين كارآمدي دستگاه اطلاعاتي كشور است و نبايد از نظر دور داشت كه اين كارآمدي تا حد زيادي مرهون نيروهاي باتجربه‌اي است كه داراي انگيزه‌هاي الهي و خدمت و وفاداري به نظام اسلامي هستند و اين سرمايه گرانبها ـ كه بدنه اصلي مديران مياني و كارشناسان دستگاه اطلاعاتي كشور را تشكيل مي‌دهد ـ در دهه نخست پس از پيروزي انقلاب اسلامي شكل گرفته، انسجام يافته و در كوران مسائل امنيتي دهه اول آبديده شدهو انبوهي از دانش و تاكتيك‌هاي اطلاعاتي و امنيتي را به دست آورده و به كار گرفته‌اند.
وي افزود: در شرايطي که نظام جمهوري اسلامي به سي سالگي خود نزديک شده و وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي، سن 25 سالگي خود را پشت سر مي‌گذارد، موضوع حفظ نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي به عنوان يکي از سرمايه‌هاي مهم نظام مطرح مي‌شود، اما در اين شرايط، بايد توجه داشت که اجراي تصميمات شتابزده در بازنشستگي و بازخريد شدن درصد قابل توجهي از نيروهاي متخصص، باتجربه و زبده دستگاه اطلاعاتي كشور كه داراي تجربه‌اي بيست ساله در مديريت امنيتي جمهوري اسلامي هستند، مي‌تواند پيامدهاي زيانباري براي كشور به ويژه در اوضاع حساس كنوني ـ كه تهديدات امنيتي تشديد شده است ـ داشته باشد.
اين كارشناس افزود: به دليل ماهيت كار امنيتي و اطلاعاتي در همه سرويس‌هاي اطلاعاتي دنيا، حتي بازنشستگي سني هم معنايي ندارد و قابليت و توانمندي يك سرويس امنيتي، متكي به دانش، تجربه و پويايي ذهن كارشناسان و مديران آن است كه سن نمي‌تواند معياري براي كاستن از اين ويژگي‌ها باشد و نيروهاي باكيفيت در دستگاه‌هاي اطلاعاتي، تا زماني كه خود تمايل داشته باشند و يا به وجودشان نياز باشد، به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و برخي تصميمات شتابزده كه به خروج بخش قابل توجهي از نيروهاي كيفي و باسابقه اطلاعاتي و امنيتي كشور منجر مي‌شود، عملا به كاهش توانمندي و كارآمدي سيستم امنيتي نظام منجر خواهد شد.
وي با اشاره به ايجاد نگراني در ميان برخي مسئولان ارشد نظام، نسبت به پيامدهاي چنين تصميماتي گفت: ايجاد مشكلات معيشتي براي نيروهايي كه ارزش آنان براي امنيت كشور قابل اندازه‌گيري با معيار مالي نبوده، نتيجه‌اي جز زيان ملي نخواهد داشت و براي همين بايد درباره حفظ سرمايه‌هاي دستگاه اطلاعاتي كشور براي سال‌هاي آينده دقت نظر بيشتري شود.