خرید روسری همايش حاکميت قانون در پنجمين سالگرد دکتر عظيمي

مراسم بزرگداشت پنجمين سالگرد مرحوم دکتر حسين عظيمي (آراني)، استاد و نظريه‌پرداز اقتصادي فقيد کشورمان برگزار مي‌شود. آيين بزرگداشت مقام علمي اين انديشمند فرهيخته به مناسبت پنجمين سالگرد درگذشت ايشان، با عنوان «همايش حاکميت قانون و توسعه» برگزار خواهد شد.زمان: سه‌شنبه 17/2/1387 ساعت 17- 19 محل برگزاري: دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي (خ شهيد بهشتي – نبش احمد قصير)سخنرانان:آقايان دکتر محسن رناني ـ دکتر عليرضا ناصري ـ دکتر احمد ميدري ـ دکتر هادي وحيذاعضاي ميزگرد:دکتر فرشاد مؤمني ـ دکتر علي ديني ترکماني
برگزارکنندگان: موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي ـ دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطباييمراسم دوم:جمعه 20/2/1386 ساعت 10 صبح بهشت زهرا ـ قطعه 88 (هنرمندان و فرهيختگان)