خرید روسری يكهزار معتاد در ادارات دولتي خراسان شمالي!

استاندار خراسان شمالي گفت : كاركنان معتاد ادارات و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت در اين استان از كار اخراج مي شوند .

به گزارش باشگاه خبرنگاران “محمدحسين جهانبخش ” شنبه شب در جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت : به كاركنان معتاد ادارات شش ماه فرصت داده مي شود تا نسبت به ترك اعتياد اقدام كنند و تنها بعد از ترك اعتياد آنان مي توانند به سر كار خود بازگردند .

وي با بيان اينكه در اين شش ماه آنان حالت معلق خواهند داشت ؛ افزود: اين فرصتي است كه براي ترك اعتياد در اختيار آنان قرار مي گيرد .

او اظهار داشت : افراد معتاد در جامعه به منزله سم هستند كه فضاي جامعه و نيز افراد سالم را آلوده مي كنند.

وي افزود: بايد براي اين مشكل راه حلي موثر در پيش گرفته شود تا آنان به فكر اصلاح خود افتاده و پس از پايان شش ماه نيز غافلگير نشوند.

دادستان بجنورد نيز در اين نشست با اشاره به آمارهاي موجود در دادگستري گفت : بر اساس بررسي هاي ما يكهزار تن در ادارات و سازمانهاي دولتي اين استان معتاد هستند.

“ميرعلم سيدي ” افزود: تعدادي از اين افراد اكنون درمان خود را نيز شروع كرده و تعهد داده اند كه اعتياد را ترك كنند .

اين مسوول همچنين گفت : حدود يك تن مواد مخدر كشوفه در استان در انبار دادگستري جمع آوري شده كه بايد ترتيبي براي حمل اين مواد به تهران داده شود.

فرمانده نيروي انتظامي خراسان شمالي نيز بر پاكسازي نيروهاي ادارات از اعتياد تاكيد كرد و گفت : قابل تحمل و زيبنده نظام اسلامي نيست كه افرادي معتاد در اداره ها و سازمانهاي دولتي مشغول به فعاليت باشند.

سردار “سيدعليرضا حسيني ” افزود: افراد معتاد در واقع منشاء تمامي مفاسد اجتماعي هستند و بايد نسبت به پاكسازي آنان از چهره جامعه اقدام كرد.