خرید روسری کاهش قيمت سيم كارت‌هاي همراه اول

قيمت سيم كارت‌هاي اعتباري و دايمي همراه اول همزمان با آغاز مرحله هشتم واگذاري‌ها كاهش يافت.

اين كاهش قيمت در سيم كارت‌هاي اعتباري همراه اول بيشتر از دايمي ها مشاهده مي‌شود به گونه‌اي كه سيم كارت اعتباري ‪ ۳۴۰‬هزار ريالي واگذار شده ، به قيمت ‪۳۰۰‬تا ‪ ۳۱۰‬هزار ريال خريداري و به بهاي ‪ ۳۵۰‬تا ‪۳۸۰‬ هزار ريال در بازار فروخته مي‌شود.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا اين سيم كارت‌ها در ابتداي امسال بين ‪ ۳۹۰‬تا ‪ ۴۰۰‬هزار ريال در بازار آزاد قيمت داشت.

سيم كارت‌هاي دايمي همراه اول كه با قيمت دو ميليون و ‪ ۸۸۰‬هزار ريال ثبت نام و در مرحله هشتم واگذار شده‌اند نيز به قيمت تقريبا دو ميليون و ‪۲۶۰‬ هزار ريال در بازار آزاد خريداري و سه ميليون ريال به فروش مي‌رسند.

در حال حاضر شركت ارتباطات سيار مرحله هشتم واگذاري سيم كارت‌هاي همراه اول را آغاز كرده و قرار است در اين مرحله ، نزديك به دو ميليون سيم كارت دايمي و اعتباري اپراتور اول واگذار شود.

سهم اپراتور اول از ميزان مشتركان كشور بر اساس پروانه سازمان تنظيم مقرارت و ارتياطات راديويي ، ‪ ۳۸‬ميليون مشترك است .