خرید روسری گشایش اتاق موزه استاد شهیدی

اتاق موزه استاد فقید سید جعفر شهیدی در مراسمی با حضور شهردار تهران در محل منزل و كتابخانه مرحوم شهیدی گشایش یافت.

به گزارش شبکه خبر، در این مراسم كه با حضور چهره های سیاسی علمی و فرهنگی، دانشجویان و سایر اقشار مردم برگزار شد محمدباقر قالیباف استاد فقید شهیدی را شخصیت برجسته ای در زبان و ادب فارسی و عربی دانست.

شهردار تهران افزود: اگر توسعه در كشور مهم است توسعه انسانی مهم ترین توسعه ها است و از این رو باید به حاملان اندیشه و تفكر توجه شود.