خرید روسری آرامش 15 هزار سیاستمدار آمریكا با مرگ یک …

با مرگ مشكوك دبورا، پرونده بزرگترین رسوایی اخلاقی در میان سیاستمداران آمریكا نیز به گور سپرده شد.

به گزارش ایرنا، دبورا جین پالفری با نادیده گرفتن قوانین سخت آمریكا در تشكیل خانه های فساد و حضور سیاستمداران و مقام های ارشد حاكم بركاخ سفید در آن خانه، نقش عمده ای داشت .

پالفری بین سالهای 1993 تا 2006 میلادی ازاین راه غیرقانونی، میلیونها دلار از سیاستمداران و سران حاكم بركاخ سفیدبه جیب زد كه پس از دستگیری و در چندین جلسه دادگاه ،به جرم تشكیل خانه فساد و پولشویی متهم به 55 سال زندان شده بود .

دبورا در صورت همكاری با قاضی و افشای شماره تلفن ها و نام های افراد می توانست كه میزان زندانی خود را كاهش دهد .

دیك چنی معاون بوش ازجمله این چهره ها بود كه مدتی نامش بر سر زبانها افتاد، وی بارها گفته بود كه از زندان می ترسد و مایل نیست حتی یك روز را در زندان بگذراند.

نام “دیوید ویتر” سناتور محافظه كار از ایالت لوئیزیانا نیز از جمله نام هایی بود كه در مراحل نخست از لیست سیاه پالفری افشا و هویتش آشكار شد و با اعتراف به داشتن ارتباط با این شبكه ، بارها از مردم آمریكا عذرخواهی كرد.

“راندل توبیاس” معاون وزیرخارجه آمریكا و رئیس نهاد بین المللی توسعه آمریكا نیز پس ازآنكه شنید نامش به عنوان مشتری این شبكه فاش شده از مقام خودكناره گیری كرد.

یك مشاور ارشد بیل كلینتون، مشاور وزارت دفاع در میان مشتریان او بوده اند او در محاكمه خود نام هارلان اولمان یكی ازمشاوران پنتاگون و از طراحان راهبرد جنگ عراق را نیز فاش كرد.

دبورا پس از افشای این نامها كه بیشتربه منزله اتمام حجت با مشتریان سیاسی خانه فسادش بود، سكوت كرد و دیگر از فهرست حدود 15 هزارنفره صحبت نكرد .

در هفته های اخیر هیات منصفه دبورا ، را مجرم شناخت و قرار بود به زودی قاضی حكم زندان او را مشخص كند و او برای افشای فهرست حدود 15 هزار نفره خود فرصت اندكی داشت، كه این فهرست می توانست مدت زندان او را تا حد زیادی كاهش دهد.

افشای لیست سیاه عملا بزرگترین رسوایی اخلاقی در تاریخ امریكا بود كه روز گذشته به طور ناگهانی پلیس با مرگ مشكوك وی روبرو می شود و با مرگ مشكوك دبورا پرونده بزرگترین رسوایی اخلاقی در میان سیاستمداران آمریكا نیز به گور سپرده شد.