خرید روسری اعتصاب در لبنان

امروز – چهارشنبه – با دعوت اتحادیه کارگران شاهد اعتصاب سراسری ضد سیاست های کابینه سنیوره خواهد بود.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره : جنبش حزب الله هم در بیانیه ای خواستار مشارکت مردم در این اعتصاب عمومی شده است.

این تظاهرات قرار است در اعتراض به دشوار شدن اوضاع معیشتی در لبنان برگزار شود.

براساس گزارشها ، منابع نزدیک به کابینه سنیوره گفتند تدابیر امنیتی و نظامی ویژه برای کنترل اوضاع همزمان با اعتصاب درنظرگرفته شده است.

شورای اجرایی اتحادیه حمل و نقل هوایی لبنان هم اعلام کرد فرودگاه بین المللی بیروت امروز – چهارشنبه – شش ساعت تعطیل خواهد بود.

همچنین سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان فردا – پنج شنبه – در کنفرانسی مطبوعاتی به مواضع کابینه سنیوره ضد مقاومت پاسخ خواهد داد.

حزب الله در بیانیه ای اعلام کرد سید حسن نصرالله دراین کنفرانس مطبوعاتی به تصمیمهای کابینه سنیوره درباره شبکه تلفنی مقاومت و برکناری وفیق شقیر، رئیس سازمان امنیت فرودگاه بیروت، پاسخ خواهد داد.