خرید روسری اندونزي از اوپك خارج مي شود

رئيس جمهور اندونزي اعلام كرد اين كشور در نظر دارد از سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام خارج شود.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رويترز،رئيس جمهور اندونزي اعلام كرد اين كشور به دليل تبديل شدن به واردكننده نفت خام در نظر دارد از عضويت سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام خارج شود.

بمبنگ يودويونو در روز سه شنبه گفت:«اندونزي در اين مرحله ديگر صادركننده نفت خام محسوب نمي شود…به همين دليل ما در نشست كابينه در روز گذشته به بحث در اين مورد پرداختيم كه آيا بايد در اوپك باقي بمانيم يا به طور موقت از اين سازمان خارج شويم».

وي توليد فعلي اين كشور را 927 هزار بشكه در روز اعلام كرد و گفت به دليل ضعف سرمايه گذاري اين رقم رو به كاهش دارد.در توليد نفت اندونزي نسبت به ده سال گذشته 50درصد كاهش داشته است