خرید روسری ذخيره ارزي به كمك مترو تهران مي‌آيد؟

شوراي شهر تهران، امروز يك فوريت طرحي را تصويب كرد كه به موجب آن، شركت متروي تهران، مجوز استفاده از حساب ذخيره ارزي را براي احداث خطوط سه، شش و هفت مترو را مي‌گيرد.
به گزارش ايسنا، مهندس محسن هاشمي، مديرعامل شركت مترو تهران، امروز در نود و هشتمين جلسه شوراي شهر تهران، حاضر شد و گزارش خود را درباره چگونگي استفاده شركت مترو از تسهيلات حساب ذخيره ارزي ارايه كرد و اعضاي شوراي شهر تهران نيز با يك فوريت طرح مجوز استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي كشور براي احداث خطوط سه، شش و هفت مترو شهر تهران به اتفاق آرا موافقت كردند.
هاشمي با تشريح مسير خطوط سه، شش و هفت و مسافت آنها گفت: در مجموع براي اين سه خط، حدود سه ميليارد دلار، اعتبار فايناس در نظر گرفته شده بود و فعاليت مطالعاتي آن آغاز شد، اما امكان جذب فاينانس به دليل بحران نقدينگي فراهم نشد و هم‌اكنون كار به كندي پيش مي‌رود.
وي با بيان اين كه هم‌اكنون كار پروژه خطوط سه و شش و هفت با اعتبارات شهرداري و دولتي پيش مي‌رود، ‌اظهار كرد: مصوبه شوراي اقتصاد براي استفاده از فاينانس در اين خطوط را داشته‌ايم، اما باز هم با مشكل عملياتي شدن فاينانس روبه‌رو شديم.
هاشمي تصريح كرد: هر وقت امكان استفاده از فاينانس مطرح مي‌شد، روزنامه‌ها اين موضوع را تيتر مي‌كردند و بعد هم كه اين موضوع در شوراي اقتصاد به تصويب مي‌رسيد، باز هم تيتر روزنامه‌ها مي‌شد. به عبارتي، هميشه از اختصاص اعتبارات كلان به مترو حرف مي‌زنيم، اما هيچ‌كدام از اين اعتبارات فاينانس به نتيجه نرسيده و مردم فكر مي‌كنند، مترو اعتبارات كلان مي‌گيرد، ولي پروژه‌هاي آن پيش نمي‌رود.
مديرعامل مترو تهران، خطاب به اعضاي شوراي شهر تهران از آنها خواست تا امكان استفاده مترو از حساب ذخيره ارزي را بدهند.
وي ادامه داد: در مصوبه مجلس شوراي اسلامي تأكيد شده است كه بخش غيردولتي از جمله شهرداري‌ها مي‌توانند، از حساب ذخيره ارزي استفاده كنند.
هاشمي يادآورشد: همه پروژه‌هاي خطوط مترو در شوراي شهر تهران به تصويب رسيده و دولت نيز موافقت خود را با اين طرح‌ها اعلام كرده است و اين پروژه‌ها مرحله قرارداد را هم پشت سر قرار داده و يا با مناقصه و يا ترك تشريفات انجام شده‌اند و در موقعيتي هستيم كه مي‌توانيم درخواست خود را براي برداشت از حساب ذخيره ارزي به بالاترين مقام، يعني وزير كشور ارايه كنيم.
به گفته هاشمي، پس از موافقت وزير كشور، عين نامه شركت مترو شهر تهران، به هيأت امناي حساب ذخيره ارزي ارايه و در صورت تصويب آنها، درخواست به بانك مركزي فرستاده مي‌شود و پس از آن براي تأييد و تخصيص به بانك عامل معرفي خواهيم شد و بعد مي‌توانيم LCهاي مورد نظر را باز كنيم.
مدير عامل مترو تهران تصريح كرد: شركت مترو تهران و حومه، نامه درخواست خود به وزير كشور را به وزارت كشور ارسال كرده و همچنين از رئيس شوراي شهر تهران، نيز درخواست كرده‌ايم تا اين نامه را پيگيري كند.
هاشمي اضافه كرد: در قالب مصوبه مجلس شوراي اسلامي به مترو اين اجازه داده مي‌شود كه مبلغ ده ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت كند.
به گزارش ايسنا، مهندس چمران، رئيس شوراي شهر تهران، در پايان گفته‌هاي مدير عامل مترو تهران گفت: فاينانس سود بالايي را به شورا تحميل مي‌كند، اما برداشت از حساب ذخيره ارزي، موجب مي‌شود، سود پرداختي به جيب كشور برود.