خرید روسری رئيس‌جمهور: مباني اقتصاد جهان، در پايان راه

رئيس‌جمهور تصريح كرد: «كشورهاي حاشيه اقيانوس هند، بايد با تقويت اتحاديه‌هاي منطقه‌اي، توسعه همكاري‌ها، استفاده از استعدادهاي بومي و نگاه به آينده در راستاي ايجاد نظم نوين جهاني مبتني بر عدالت و احترام به كرامت انسان‌ها و ملت‌ها گام بردارند.»
به گزارش ايسنا، دكتر محمود احمدي‌نژاد عصر يكشنبه در ديدار وزاري امور خارجه اتحاديه كشورهاي حاشيه اقيانوس هند گفت: «اتحاديه كشورهاي حاشيه اقيانوس هند بايد با تلاش و هماهنگي اعضا، به يكي از قطب‌هاي اصلي همكاري در جهان تبديل شود.»
رئيس‌جمهور با اشاره به روند رو به افول و نابودي نظام‌هاي سياسي و اقتصادي ظالمانه حاكم بر جهان اظهار داشت: «امروز طراحي و اجراي نظم‌هاي جديد در مناطق گوناگون دنيا و همچنين در عرصه جهاني ضروري است.»
دكتر احمدي‌نژاد تهديد، ناامني، ‌درگيري‌هاي متعدد، فقر، فاصله طبقاتي بسيار سنگين و تقسيم جهان به كشورهاي ضعيف و قوي را نتيجه اجراي مناسبات ايجاد شده از سوي قدرت‌هاي زورگو پس از جنگ جهاني دوم دانست و گفت: «امروز نظام‌هاي حاكم بر جهان فاقد كارآمدي، اثرگذاري و ناتوان از پاسخگويي به مشكلات بشريت هستند.»
دكتر احمدي‌نژاد با بيان اين‌كه نظام‌ها و نهادهاي موجود از حل مسائل جهان در مناطق گوناگون جهان از جمله افغانستان، عراق و لبنان عاجزند، تأكيد كرد: «نهادهاي بين‌المللي موجود در جهان، همواره در پي تأمين منافع قدرت‌هاي بزرگ بوده و از اين ‌روي، قادر به مديريت درست در عرصه جهاني نيستند.»
رئيس‌جمهور با تأكيد بر اين‌كه مباني حاكم بر اقتصاد جهاني به پايان راه رسيده است، گفت: «امروز با اجراي نظام‌هاي ظالمانه حاكم بر اقتصاد جهان ثروت‌ ملت‌ها به سوي جيب قدرت‌ها جريان دارد، اما از سوي ديگر مشكلات به كشورهاي ضعيف منتقل مي‌شود.»
دكتر احمدي‌نژاد خاطر نشان كرد: «سازمان‌هاي اقتصادي و سياسي جديد بايد بر پايه عدالت، برادري، تأمين و حفظ حقوق و استقلال ملت‌ها ايجاد شوند.»
رئيس‌جمهور با اشاره به ضرورت تجميع توانمندي‌ها، استعدادها و امكانات كم‌نظير كشورهاي حاشيه اقيانوس هند، اظهار داشت: «اتحاديه كشورهاي حاشيه اقيانوس هند بايد به عنوان رابط زمينه استفاده اعضا از توانمندي‌ها و پيشرفت‌هاي همديگر را فراهم كند.»
دكتر احمدي‌نژاد با بيان اينكه همكاري و همفكري كشورهاي منطقه براي تأمين نيازها و پيشرفت خود لازم است، گفت: «كشورهاي منطقه بايد ساز و كارهاي پولي، مالي و بيمه‌اي را متناسب با نيازها، ارزش‌ها و در راستاي منافع ملت‌هاي خود تنظيم كند.»
پيش از سخنان رئيس‌جمهور، متكي، وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران گزارشي از روند برگزاري نشست وزراي امور خارجه اتحاديه كشورهاي حاشيه اقيانوس هند در تهران و همکاري کشورهاي عضو اتحاديه در بخش‌هاي گوناگون ارايه كرد.
همچنين وزير امور خارجه يمن در سخناني از تلاش‌ها و برنامه‌هاي جمهوري اسلامي ايران در حمايت‌ از اتحاديه كشورهاي حاشيه اقيانوس هند قدرداني كرد و گفت: «امروز كشورهاي حاشيه اقيانوس هند در عرصه‌هاي گوناگون از جمله شيلات، تحقيقات و اقتصاد همكاري‌هاي مناسبي دارند كه قابل افزايش است.»