خرید روسری روسيه 75 پمپ بنزين بلغارستان را خريد

روسيه 75 جايگاه پمپ بنزين بلغارستان را خريد. به گزارش ايسنا، شركت «لوك اويل» روسيه 75 جايگاه پمپ بنزين و انبار نفتي را در بلغارستان خريد. اين شركت 273 ميليون يورو براي عقد اين قرارداد هزينه كرده است. پيشتر قرار بود شركت «لوك اويل» به مدت 15 سال مسئوليت تحويل سوخت به جايگاه‌هاي پمپ بنزين بلغارستان را بر عهده گيرد كه دو طرف نتوانستند در اين زمينه به توافق برسند.