خرید روسری سلطانيه: ضربه زدن به NPT در دستور کار آمريکا

روز دوشنبه، سفير جمهوري اسلامي ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گفت: نمايندگان برخي دارندگان سلاح هسته‌اي همچون آمريکا و انگليس، دستور کاري پنهاني براي ضربه زدن به «ان.پي.تي» دنبال مي‌کنند.
به گزارش واحد مرکزي خبر از بروکسل، علي اصغر سلطانيه در دومين نشست کميته مقدماتي کنفرانس بازنگري پيمان جامع منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (ان.پي.تي) که در ژنو جريان دارد افزود: بي‌اعتنايي به آخرين گزارش آژانس درباره ايران و در پيش گرفتن چنين موضعگيري‌هايي به اعتبار اين کشورها بيش از پيش لطمه مي‌زند. سفير کشورمان در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي افزود: پايبند نبودن دارندگان سلاح هسته‌اي به مفاد اين پيمان خطري جدي براي ان ايجاد کرده است و از ديد جمهوري اسلامي ايران اين موضوع که امنيت بين‌المللي را به خطر انداخته است، بايد مهمترين موضوع دستور کار نشست جاري و آتي کنفرانس بازنگري «ان.پي.تي» باشد.
سلطانيه در ادامه به برخي از سخنان نمايندگان آمريکا، انگليس، استراليا، ژاپن و فرانسه در اين نشست درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران اشاره کرد و گفت: برخي کشورهاي دارنده سلاح هسته‌اي سعي در انحراف افکار عمومي دارند و وجود خطر از ناحيه کشورهاي فاقد سلاح هسته‌اي را القا مي‌کنند.
وي افزود: در حالي که فعاليت‌هاي هسته‌اي کشورهاي فاقد سلاح هسته‌اي، تحت نظارت کامل پادمان آژانس است، کنفرانس بازنگري «ان.پي.تي» نمي‌تواند از حق قانوني اعضاي اين پيمان در دستيابي به حقوق خود و همچنين از نقش کشورهاي دارنده سلاح هسته‌اي در گسترش توان نظامي خود و برخي از ديگر کشورها چشم‌پوشي کند.
سلطانيه، نبود توازن بين حقوق و تعهدات اعضاي اين پيمان، نبود توازن بين تعهدات دارندگان سلاح هسته‌اي و اعضاي فاقد سلاح هسته‌اي، سياست‌هاي تبعيض‌آميز و اعمال استاندارد دوگانه و نپيوستن اسرائيل به «ان.پي.تي» را از جمله مسائلي خواند که بايد در کنفرانس بازنگري بررسي شود.