خرید روسری علي‌احمدي:اشتباه دربخشنامه‌ ارسالي عامل سوءتفاهم

جمعي از دانشجويان آموزشكده‌ها و دانشكده‌هاي فني حرفه‌اي تهران امروز در اعتراض به آنچه آن را واگذاري دانشكده‌ها وآموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي به آموزش و پرورش بيان كردند، در مقابل وزارت علوم و همچنين دانشكده‌هاي خود دست به تجمع زدند.

به گزارش ايسنا اين تجمعات در حالي برگزار شد و دانشجويان نسبت به سرنوشت تحصيلي و مدارك تحصيلي خود نگران بودند كه دكتر علي احمدي، وزير آموزش و پرورش آن را يك سوءتفاهم خواند و تصريح كرد: مسايل پيش آمده به دليل اشتباه دفتر آموزش عالي ستاد وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته است كه متاسفانه بخشنامه‌هاي ارسال شده را كه بايد به صورت “دانشكده / آموزشكده” ارائه مي‌كرد، تنها با عنوان “آموزشكده” ارسال كرده و همين مساله باعث ايجاد سوءتفاهم شده است. البته اين سوء‌تفاهم برطرف شده و در اين رابطه مشكلي وجود ندارد.

اين گزارش مي افزايد: در اين تجمعات كه با حضور جمعي از دانشجويان مركز آموزش عالي انقلاب اسلامي و دانشكده‌هاي شمسي پور و فني شريعتي برگزار شد، دانشجويان معترض مدعي شدند:‌ در صورت صحت اين مساله، مدارك دانشجويان كارداني با عنوان «ديپلم تكميلي» و دانشجويان كارشناسي با عنوان «ديپلم تكميلي پيشرفته» صادر مي‌شود كه اين امر موجب تضييع حقوق دانشجوياني مي‌شود كه از طريق كنكور در دانشكده‌هاي مذكور پذيرش شده‌اند.

اين دانشجويان در حالي خواستار ابطال آيين‌نامه يا مصوبه احتمالي در اين ارتباط شدند كه حسيني، سرپرست اداره كل مدارس عالي فني ‌و حرفه‌اي كشور نيز در گفت‌وگو با ايسنا، واگذاري دانشكده‌ها و آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي به سازمانهاي آموزش و پرورش استان‌ها را يك شايعه خواند و تاكيد كرد: آموزشكده‌ها و دانشكده‌هاي فني و حرفه‌اي به صورت مستقل و بدون وابستگي به سازمان‌هاي آموزش و پرورش استان‌ها ادامه فعاليت مي‌دهند.

وي گفت: شايعاتي در سطح كشور مبني بر قرار گرفتن مجموع دانشكده‌ها و آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي در زير مجموعه سازمان‌هاي آموزش و پرورش استان‌هاي كشور مطرح شده بود كه اين موضوع ابهاماتي را براي دانشجويان ايجاد كرد.

وي افزود: در تكذيب اين شايعات، طي نامه‌اي كه امروز سه‌شنبه به تمامي آموزشكده‌ها و دانشكده‌هاي فني و حرفه‌اي ابلاغ شد، شايعه بودن موضوعات مطرح شده مورد تاكيد قرار گرفت.

سرپرست اداره كل مدارس عالي فني و حرفه‌اي كشور اعلام كرد: به موجب اين ابلاغيه، همه دانشكده‌ها و آموزشكده‌هاي فني و حرفه اي همانند گذشته در زير مجموعه اداره كل مدارس عالي فني حرفه‌اي به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و همه برنامه‌هاي آنها به طريق مستقل و بدون وابستگي به سازمانهاي آموزش و پرورش استان‌ها به اجرا درمي‌آيد.

وي همچنين تاكيد كرد: كليه قوانين و مقررات آموزشي آموزشكده‌ها و دانشكده‌هاي فني حرفه‌اي كشور از وزارت علوم اعلام مي‌شود و مراكز مذكور بنا بر ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه به صورت هيات امنايي اداره خواهند شد.

اين موضوع در حالي از سوي مسؤولان آموزش و پرورش رد و يك شايعه و سوءتفاهم مطرح شد كه متاسفانه به دليل عدم اطلاع‌رساني روساي اين دانشكده‌ها، دانشجويان همچنان به روند ممكن معترض هستند.