خرید روسری لاريجاني:بسياري ازقوانين، ضدسرمايه‌گذاري

علي لاريجاني با بيان اين كه مجلس هفتم مي‌توانست به برخي مسايل بپردازد كه يا فرصت نشد يا مشكلاتي وجود داشت كه نتوانست اين كار را انجام دهد تاكيد كرد كه مجلس هشتم بايد با توجه به مسايل، حركت پرشتابي را آغاز كند. به گزارش ايسنا، علي لاريجاني درباره ارزيابي خود از مجلس هفتم اظهار كرد: مجلس هفتم در شرايط خاصي پا به عرصه حيات سياسي گذاشت و در اين شرايط تلاش كرد آرامشي به كشور بدهد و در فضاي آرام‌تري مسايل را حل كند. تلاش‌هاي خوبي هم در اين زمينه داشت و در سال‌هاي اول هم تلاشي براي ساماندهي كنترل قيمت‌ها انجام داد و برخي قوانين را تصويب كرد؛ مانند قانون اصل 44 كه قانون مهم و مادري است و در پي آن بايد قوانين ديگري نيز تصويب شود. منتخب مردم قم در مجلس هشتم خاطر نشان كرد:‌ نمي‌توانيم چنين ادعايي كنيم كه به همه نيازهاي جامعه به موقع پرداختند. به برخي مسايل مي‌توانستند بپردازند كه يا فرصت نشد يا مشكلاتي وجود داشت كه نتوانستند اين كار را انجام دهند. مجلس هشتم بايد با توجه به مسايل، حركت پرشتابي را آغاز كند چرا كه مردم از مجلس آينده انتظار دارند كه با برنامه حركت كند چرا كه حركت‌هاي روزمره به نتيجه نمي‌رسد. وي با بيان اينكه در كارهاي اجرايي هم اين مشكل را داريم افزود: بايد با برنامه و هدف‌گذاري‌ درست حركت كنيم. مجلس 290 نماينده دارد و هفته‌اي سه جلسه برگزار مي‌كند و در هر ماه، سه هفته جلسه‌ داشته و كار مي‌كند كه از اين وقت مي‌تواند به سوال و جواب و مسايل روزمره مانند ساعت كار بانك‌ها بپردازد و هم مي‌تواند به مسايل اصلي و نيازهاي اصلي جامعه بپردازد. لاريجاني با تاكيد بر شناخت مسايل اصلي ملت و تمركز بر آنها تصريح كرد: مهمترين مساله‌اي كه بايد مجلس هشتم، آن را آغاز كند تا دچار روزمرگي نشويم آن است كه با مردم هم‌سخن و همدل شود تا بفهيم مسائل اصلي ملت چيست؟ وي، كنترل تورم و ساماندهي اوضاع اقتصادي از جمله در بخش زمين و مسكن را از جمله مسايل اصلي مردم دانست و عنوان كرد: شهيد مطهري مي‌گويد يك اجتماع سالم بايد حتما اقتصاد سالم داشته باشد و اقتصاد سالم اقتصادي است كه در آن ثروت و توليد، محور اصلي باشد. منتخب مردم قم در مجلس هشتم افزود: بايد ساز و كاري فراهم كنيم تا همان‌طور كه مقام معظم رهبري فرمودند، نوآوري و شكوفايي اقتصادي داشته باشيم. بسياري از قوانين ما ضد سرمايه‌گذاري است و كسي كه مي‌خواهد سرمايه‌گذاري كند نگران سرمايه است مگر اينكه احساس كند امنيت وجود دارد. لاريجاني درباره بحث‌هاي مطرح شده در رسانه‌ها و خبرگزاري‌ها مبني بر تصميم خود براي عهده‌دار شدن رياست مجلس گفت:‌ خيلي نبايد به اين حرف‌هاي رسانه توجه كنيم. به نظر من آنچه مهم است، اين است كه اراده جمعي مجلس به حل مسايل اصلي معطوف شود و من بر اين قضيه اصرار دارم كه اين اتفاق بيفتد. احساس من اين است كه ذهن غالب دوستاني هم كه در مجلس هستند و برخي از آنها با من ملاقات‌هايي داشته‌اند، بر اين مساله تمركز دارد و دوست دارند يك فضاي باز فكري در مجلس وجود داشته باشد و تضارب آرا به طور جدي براي حل اين مسايل باشد. وي بر وجود وحدت در مجلس هشتم تاكيد كرد و افزود: اگر بخواهيم به طور واقعي به مسايل اصلي كشور بپردازيم، يك سيماي وحدت‌آميزي در داخل مجلس نياز است كه همه جريان‌هاي فكري در مجلس- اعم از تنوعي كه در اصولگراهاست و غيره– بتوانند يك حضور با نشاط در فعاليت‌هاي فكري مجلس و فعاليت‌هاي تقنيني داشته باشند. بايد احساس كنند كه هيچ‌گونه باندبازي وجود ندارد بلكه محيطي آرام و پرتحرك براي توسعه ايران وجود دارد. منتخب مردم قم در مجلس هشتم اضافه كرد: نكته دوم ، تعامل منطقي و موثر با ساير قواست. همانطور كه امام بزرگوار فرمود مجلس در راس امور است و يك قوه مستقل و محترم در كشور ما و در واقع عصاره فضايل ملت است. اينكه تنوع فكرها در مجلس است، يك حسن است و آرا و مسلك‌هاي مختلف سياسي و اقتصادي در مجلس وجود دارد. اين جايگاه مجلس، هم بايد حفظ شود و هم بايد يك تعامل منطقي و سازگار را با ساير قوا تعريف كنيم. وي با بيان اينكه ترديدي نيست كه قوه مجريه نقشي مهم در اداره كشور دارد و توانمندي‌هاي خاص خود را دارد اظهار كرد: ما در كنار قوه مجريه بايد ببينيم در كجا فقر وجود دارد و آن را رفع كنيم. مثلا در مورد كنترل تورم، ترديدي نيست كه دولت از بالا بودن تورم خشنود نيست و يك مقدار از اين مساله هم واقعا مشكلات جهاني است و مقداري هم به رشد نقدينگي مربوط مي‌شود. لاريجاني تصريح كرد: چه در قوه مجريه و چه در قوه قضاييه، ‌اين تعامل بايد يك تعامل موثر، پرتحرك و اثرگذار باشد تا بتواند مشكلات را حل كند. مجلس بايد بر حقوق ملت كاملا پافشاري كرده و از آن صيانت كند. بخشي از حقوق يك ملت، سرمايه آن است؛ اينكه ما اصرار داريم كه تورم يك ساختار معقول به خود بگيرد براي اين است كه اين بخش از حقوق مردم محقق شود. لاريجاني در پاسخ به سوالي درباره نامه‌هاي رد و بدل شده بين قواي سه گانه و نيز چگونگي روابط بين سه قوه اظهار كرد: بحث مكاتبات بين قوه مقننه و قوه مجريه در رسانه‌ها بيش از حد بزرگ نشان داده شدژ و رسانه‌هاي بيگانه هم خيلي از اين مساله استفاده كردند؛ انگار كه چالش بسيار عميقي به وجود آمده است. به هر حال قوه مقننه مسائلي را داشت و براساس احساس وظيفه آنها را انجام داد و قوه مجريه هم نظري را در رد آن داد؛ البته معلوم نيست كه اين بهترين راه حل براي اين گونه كارها باشد ولي اين يك چالش بزرگ نيست. وي ادامه داد: توقع اوليه اين است كه بين قوه مقننه و ساير قوا ساز و كاري به وجود بيايد و نشست‌هاي تخصصي وجود داشته باشد. همه بايد بار را زير محيط خودشان بگيرند و نمي‌شود يكي تماشا كند كه ديگري چه مي‌كند. هر قوه‌اي بايد در چارچوب قانون اساسي كار كند يعني حد و مرز براي اينكه اختلافات حل شود قانوني اساسي است. اگر هم اختلافي به وجود بيايد باز هم براي رفع اين مشكل مرجعي وجود دارد. نماينده ولي فقيه در شوراي عالي امنيت ملي در ادامه به مساله هسته‌يي ايران اشاره كرد و گفت: قبول دارم كه مساله هسته‌يي موضوع مهمي است و تبعا بخشي از توان ديپلماسي كشور را به خود معطوف مي‌كند ولي بايد ببينيم كه اين ظاهر مساله هسته‌يي است اما باطن آن واقعا مساله‌ي هسته‌يي نيست بلكه بهانه اي است كه مساله هسته‌يي را بزرگ مي‌كند. در مذاكراتي كه با آقاي سولانا داشتم كاملا مشهود است كه مساله هسته‌يي، مساله‌ي اصلي آنها نيست يعني ما مذكرات هسته‌يي مي‌كرديم ولي بحث به موضوعات ديگري كشيده مي‌شد. لاريحاني كه در گفت‌وگوي ويژه خبري تلويزيون صحبت مي‌كرد، خاطر نشان كرد:‌ اگر مساله هسته‌يي ما يك بهانه هم هست ما بايد اين بهانه را حل كنيم. بايد فكر كنيم كه مساله هسته‌يي موضوع مهمي در آينده كشور و يك نيروي استراتژيك است و سوخت هسته‌يي هم يك محصول استراتژيك است. بايد با يك تدبير، طراحي ديپلماتيك شود تا اين مساله حل شود. ما بايد از يك ديپلماسي هوشمند و فعال در اين مساله برخوردار باشيم.