خرید روسری مجيد انصاري: شريعتمداري توبه کند

مجيد انصاري، عضو شوراي مرکزي مجمع روحانيون مبارز، با اشاره به يادداشت اخير حسين شريعتمداري درباره اعلام نظر فقهي آيت‌الله صانعي درباره حدود شرعي در زمان غيبت، اظهار داشت: «من از اين امر بسيار متأسفم که حدود و حريم افراد در کشور ما رعايت نمي‌شود و اشخاص بدون توجه به جايگاه، تخصص و دانش خود و بدون رعايت آداب نقد و نزاکت وارد هر موضوعي مي‌شوند و حرمت‌ها را مي‌شکنند».
به گزارش آفتاب، وي با اشاره به حديثي از امام معصوم که مي‌فرمايد: «خدا رحمت کند کسي را که قدر و اندازه خود را مي‌شناسد»، افزود: «متأسفانه جناب آقاي شريعتمداري نه حريم و حدود افراد، شخصيت‌ها و نهادها را مي‌شناسند و نه حدود تخصصي، سياسي و نزاکتي را رعايت مي‌کنند».
انصاري در اين‌باره افزود: «ايشان بايد توجه داشته باشند که اگر فرهنگ هتاکي و حرمت‌شکني باب شود، براي هيچ کس حريمي باقي نخواهد ماند و فردا در برابر هر اظهار نظر علمي،‌ سياسي يا هر برداشتي، افراد به خود حق مي‌دهند به همين شيوه وارد عمل شوند و جامعه به هرج و مرج انديشه‌اي و سياسي و بداخلاقي مبتلا مي‌شود».
مجيد انصاري با اشاره به اين‌که پس از خواندن يادداشت آقاي شريعتمداري با آيت‌الله صانعي تماس داشته و ديدگاه ايشان را مستقيم جويا شده است، تأکيد  کرد: «آيت‌الله صانعي در گفت‌وگو با اينجانب تصريح داشتند که موضوع اجراي حدود در زمان غيبت امام عصر، يک بحث جدي فقهي است که اقوال مختلفي درباره آن وجود دارد؛ از طرفي برخي فقها و از جمله حضرت امام (ره) قايل به اجراي مطلق حدود شرعي در زمان غيبت هستند و عده‌اي ديگر نيز معتقدند که حدود در زمان غيبت جاري نمي‌شود و صرفا بايد به دست امام معصوم اجرا شود. اين عده به جاي حدود، تعزير را جايگزين مي‌کنند که بر پايه مصلحت‌انديشي و ميزاني که حاکم اسلامي پيش‌بيني مي‌کند به اجرا در مي‌آيد. فقهاي ديگري نيز هستند که ديدگاه‌هاي ديگري دارند».
وي اضافه کرد: «آيت‌الله صانعي در گفت‌وگو با من تأکيد  داشتند: نظر من اين است که در زمان غيبت، حدود جاري مي‌شود، اما مشروط به اين‌که آيين دادرسي صدور و اجراي حکم حد، دقيقا همان آيين دادرسي فقه اسلامي باشد که در آن شهادت يا اقرار چهار نفر و ديگر مسائل  به طور ويژه مطرح شده است. بر اين اساس، اگر به هر دليلي شرايط تحقق کامل آيين دادرسي فقه اسلامي فراهم نبود، ‌بايد تعزير جايگزين حد شود».
انصاري با اشاره به اينکه اصل بحث آيت‌الله صانعي در مصاحبه با روزنامه اعتمادملي به حد رجم (سنگسار) مربوط بوده، گفت: «حد رجم حد سنگيني است و ملاحظاتي به عنوان ملاحظات ثانويه در آن وجود دارد».
وي افزود: «در سال‌هاي اوليه پيروزي انقلاب، حضرت امام نيز براي اجراي حد رجم ملاحظاتي را در نظر مي‌گرفتند به سبب آنکه اجراي آن باعث شده بود چهره بدي از اسلام در جهان به نمايش گذاشته شود. بر اين اساس ايشان دستور دادند که حکم سنگسار صادر نشود و به جاي آن ديگر روش‌هاي مجازاتي جايگزين شود. آيت‌الله شهيد بهشتي نيز که در آن زمان رياست قوه قضاييه را بر عهده داشتند، بنا بر همين دستور حضرت امام عمل مي‌کردند».
انصاري با اشاره به اين‌که اين‌گونه مباحث، مباحث مهم و پيچيده فقهي است، اضافه کرد: «آقاي شريعتمداري در آغاز يادداشت خود تأکيد کرده‌اند که فقيه نيستند، پس اگر خود ايشان نيز اين موضوع را قبول دارند، با چه توجيهي به اظهارنظر در مسائل  فقهي مي‌پردازند».
وي تأکيد  کرد: «اگر ديدگاه‌هاي آيت‌الله صانعي نياز به نقد داشته باشد، در صلاحيت حوزه علميه و علماست، نه يک عنصر مطبوعاتي که آن ‌هم با ادبياتي غيرمؤدبانه و با برچسب زدن اقدام به اظهار نظر کرده است».
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: «در گذشته و حتي سال‌هاي قبل از انقلاب، همواره حريم حوزه‌ها و مراجع تقليد رعايت مي‌شد و اگر اسائه ادبي مي‌شد، با واکنش‌هاي جدي مردم روبه‌رو بود. قوانين پيش از انقلاب و اکنون نيز، اهانت به مراجع تقليد را جرم محسوب کرده و مي‌کنند».
وي ادامه داد: «آقاي شريعتمداري از يکسو حق و صلاحيت نقد ديدگاه‌هاي آيت‌الله صانعي را ندارند و از سوي ديگر، حتي اگر در اين جايگاه هم بودند، در نوشته ايشان به هيچ‌وجه از اصول نقد علمي خبري نيست».
وي تأکيد  کرد: «آقاي شريعتمداري بايد از آنچه بر قلم آورده، استغفار کند، به ويژه آنکه به شخصيت برجسته‌اي چون آيت‌الله صانعي هتاکي کرده است».
انصاري درباره شخصيت آيت‌الله صانعي و جايگاه وي نزد حضرت امام اظهار داشت: «ايشان از شاگردان برجسته حضرت امام بوده‌ و از سوي ايشان در جايگاه دادستاني کل کشور و عضويت شوراي نگهبان قرار داشتند که هر دو حکم نياز به داشتن اجتهاد دارد».
وي افزود: «آيت‌الله صانعي از معدود کساني هستند که پس از آيت‌الله فاضل‌لنکراني، درس خارج فقه ايشان در حوزه،‌ تبيين مباني فقه حضرت امام است».
انصاري تأکيد کرد: «تعابيري که حضرت امام درباره آيت‌الله صانعي داشته‌اند، بلند و رساست و ايشان در همه سال‌هاي پيش و پس از انقلاب تاکنون، مدافع محکم حضرت امام و انديشه‌هاي بنيانگذار کبير جمهوري اسلامي بوده و هستند».
وي با تأکيد بر اينکه شکستن حريم فقها و علما تنها آب به آسياب دشمن ريختن است، افزود: «اينجانب به طور جد نسبت به اين حرمت‌شکني‌ها هشدار مي‌دهم و معتقدم حوزه‌هاي علميه و مراجع عظام تقليد بايد در برابر اين نوع برخوردهاي هتاکانه واکنش جدي نشان دهند، وگرنه فردا هر کسي که قلمي به دست يا رسانه‌ و تريبوني در اختيار دارد، نسبت به فتاواي علما هتاکي خواهد کرد».
انصاري تأکيد کرد: «نوع برخورد آقاي شريعتمداري با اظهارنظر فقهي يک فقيه مسلم، همان روشي را به ياد مي‌آورد که برخي گروه‌هاي تندروي پيش و پس از انقلاب مانند گروهک فرقان داشتند و افراط‌ گرايي آنها به جايي رسيد که به خود حق دادند شخصيتي مانند استاد مرتضي مطهري را به شهادت برسانند».
وي با اشاره به اينکه روزنامه کيهان از پول بيت‌المال اداره مي‌شود، خطاب به حسين شريعتمداري گفت: «آقاي شريعتمداري، شما منصوب مقام معظم رهبري در روزنامه کيهان هستيد، پس بايد بيش از ديگران در حفظ حريم علما و حوزه‌هاي علميه تلاش کنيد».
انصاري همچنين با اشاره به بخش پاياني يادداشت حسين شريعتمداري گفت: «ايشان در پايان يادداشت خود به بحث‌ها و جدل‌هاي سياسي در قبال يک اظهارنظر فقهي گرفتار شده که جاي تأسف دارد».
انصاري در پايان گفت: «آقاي شريعتمداري بايد از ساحت حوزه‌هاي علميه و مراجع تقليد و به ويژه شخصيت برجسته آيت‌الله صانعي عذرخواهي کند».