خرید روسری مصباحي‌مقدم: امام زمان، تورم 20 درصدي را نمي‌پسندند

سخنان رئيس‌جمهور درباره برخي مباحث ديني از جمله امام زمان(عج) موضوع جديدي نيست و پيش از اين نيز واكنش‌هاي بسياري را برانگيخته است، اما سخنان رئيس‌جمهور در مشهد مقدس كه از تلويزيون نيز پخش شده است، ديروز ناخشنودي روحانيون مجلس را سبب شده بود. برخي روحانيون مجلس كه سخنان او را از تلويزيون شنيده بودند نسبت به اين امر واكنش نشان داده و ديگر نمايندگان نيز در جست‌وجوي متن مكتوبي از سخنان رئيس‌جمهور بودند.

به نوشته اعتماد ملی، غلا‌مرضا مصباحي‌مقدم نماينده تهران و سخنگوي جامعه روحانيت مبارز درباره سخنان احمدي‌نژاد به تشريح اتفاقاتي كه از ابتداي پيروزي انقلا‌ب اسلا‌مي و مواردي مانند حادثه طبس، جنگ تحميلي، نابودي طالبان و صدام اشاره مي‌كند و مي‌گويد: از اين مقوله الطاف الهي كم نداريم.

وي به سخنان يكي از مسوولا‌ن بلندپايه نظام در اينباره اشاره كرد و افزود: ايشان در يكي از جلسات گفته بودند كه بحران‌هايي براي نظام پيش مي‌آيد كه ما قبلا‌ نسبت به آنها پيش‌بيني لا‌زم را نداشتيم و اين بحران‌ها از روي سر ما عبور مي‌كند و به ما آسيبي نمي‌زند و ظاهرا نظر به جنگ اول جورج بوش پدر با صدام بوده است كه امكان حمله به ايران همزمان با اين حمله وجود داشته است اما خداوند تدبير كرده است كه اين بحران از روي سر ما عبور كرده است و همان‌جا فرمودند كه بايد خدا را شكر كرد كه اين بحران از روي سر ما عبور كرد و دوم اينكه هنوز مشمول الطاف خداوند هستيم و اين نظام دائما از ناحيه خداوند و امام زمان حمايت مي‌شود اگر نمي‌بود كه با اين همه توطئه باقي نمي‌ماند.

نماينده تهران پس از اين مقدمه افزود: اگر مقصود رئيس‌جمهور اين باشد كه كاملا‌ مورد تاييد است اما اگر خداي ناكرده مقصود ايشان اين باشد كه امام زمان(عج) از رفتارهاي دولت حمايت مي‌كنند بايد پاسخ داد كه چنين چيزي غلط است، قطعا امام زمان(عج) تورم 20 درصدي را نمي‌پسندند و مورد رضايت ايشان نيست و از اين كار حمايت نمي‌كنند و خيلي چيزهاي ديگر و اشتباه‌ها و ندانم‌كاري‌هايي كه در كشور به وجود مي‌آيد و من سخنان رئيس‌جمهور را بر وجه اول حمل مي‌كنم يعني ما در زير سايه امام زمان زندگي مي‌كنيم و اگر اشتباه هم بكنيم او لطف مي‌كند و درصدد تصحيح بر مي‌آيد و به صورت اساسي و در مواردي خاص نه در همه موارد و هر جا و همه جا اشتباهات را پاي امام زمان بگذاريم و اين خود لطمه اعتقادي به ملت ما است. ‌

مدني‌بجستاني ديگر نماينده روحاني مجلس است كه نسبت به سخنان احمدي‌نژاد واكنش نشان مي‌دهد و با بيان اينكه ما نظارت ائمه معصوم را بر كليه امور قائليم و امدادهاي غيبي را در دفاع از انقلا‌ب منكر نيستيم، مي‌افزايد: به نظر مي‌رسد با مطرح كردن اينكه در همه امور جاري با عنايت ائمه اطهار ممكن است يك آسيب داشته باشد و آن اينكه خطاهاي ما مسوولا‌ن چه در مجلس چه در دولت و چه در قوه قضاييه را به ساحت مقدس ائمه اطهار منتسب كنند بنابراين بايد به اين آسيب بسيار جدي توجه كرد. ‌

وي به آسيب دوم اين نوع سخن گفتن اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: وقتي ما مسائل و عملكرد دولت را منسوب به مقدسات ديني مي‌كنيم يك رابطه تقدس‌آميز بين افراد و مبادي غيبي ايجاد مي‌شود كه هم راه نقد را بر منتقدين مي‌بندد و هم زبان پرخاشگران را نسبت به مسائل معنوي باز مي‌كند. ‌ مدني موضوع ديگر سخنان احمدي‌نژاد درباره تنهايي دولت در مبارزه با فساد را نيز مورد ارزيابي قرار داده و مي‌گويد: در حمايت از دستور مقام معظم رهبري براي مبارزه با فساد اقتصادي افرادي بسيار مستحكم كار كرده‌اند و در كميسيون اصل 90 پرونده‌هاي مختلفي مورد رسيدگي قرار داده شده است. ‌

وي مي‌افزايد: در اين بخش اگرچه اقدامات انجام شده حركت مطلوبي نبوده است اما در مجموعه نظام در پيروي از دستورات مقام معظم رهبري كارهاي خوبي انجام شده و اين كارهاي خوب نبايد هزينه‌هاي جانبي سنگين‌تر از منافع خود مانند فرار سرمايه و ركود بازار را داشته باشد. ‌ علي عسكري نماينده مشهد نيز با اشاره به سخنان احمدي‌نژاد و با بيان اينكه رئيس‌جمهور بايد پاسخگوي مسائل مبتلا‌‌به جامعه مانند تورم و گراني باشد، مي‌افزايد: تكيه‌گاه ايشان بر عرش نباشد و زميني فكر كنند و مديريت كنند و مردم هم از رئيس‌جمهور و روحانيت انتظار دارند كه نصحيت نكنند، استادان اخلا‌ق و نصيحت و نظريه‌پردازان حوزه‌هاي معرفتي در حوزه‌ها زياد هستند و به نظر مي‌رسد كه رئيس‌جمهور بايد پاسخگوي مسائل مبتلا‌به جامعه باشد. وي درباره واكنش حوزويان اشاره مي‌كند كه در جلسه سخنراني رئيس‌جمهور، روحانيون برجسته استان خراسان از جمله آيت‌الله واعظ‌طبسي حضور نداشته‌اند و مي‌افزايد: به نظر مي‌رسد كه پخش سخنان رئيس‌جمهور اين اثر را داشته باشد كه حوزه‌هاي علميه چاره‌انديشي‌اي در اين باره صورت دهند و اينكه رئيس‌جمهور مديريت خود را تحت شمول مديريت امام زمان مي‌بينند در سال نوآوري اقدامي بديع است.