خرید روسری نحوه ابطال كارت معافيت چاقي و لاغري

رييس سازمان وظيفه عمومي ناجا ضوابط جديد انتقال دانشجو و تغيير رشته همراه با معافيت تحصيلي را تشريح كرد.

به گزارش ايسنا، سردار زاده‌كمند، در حاشيه برنامه ديدار مردمي 197 با اشاره به محدوديت‌هاي تغيير رشته و يا انتقال دانشجو از يك مركز آموزشي به مراكز ديگر گفت: با پيگيري‌هاي صورت گرفته افراد به شرط داشتن شرايطي مي‌توانند از اين امكان استفاده كنند.

وي خاطرنشان كرد: امكان تغيير رشته تحصيلي از يك دانشگاه به مركز ديگر بايد در چارچوب ضوابط وزارت علوم، وزارت بهداشت و يا دانشگاه آزاد اسلامي باشد.

سردار زاده‌كمند، تصريح كرد: در اجراي اين اقدام اولا فرد بايد در آزمون شركت كرده و قبولي در رشته دانشگاه ثانوي را بدست آورده باشد و از تاريخ شروع به تحصيل مشمول در رشته اوليه تا زمان ثبت نام در دانشگاه ثانوي، بيش از 2 سال يا 4 و نيم سال گذشته باشد.

وي اعلام كرد: فردي كه متقاضي تغيير رشته و يا انتقال به مراكز دانشگاهي ديگر است بايد در زمان آزمون مجدد ، داراي معافيت تحصيلي باشد و در زمان ثبت‌نام نيز غيبت نداشته باشد و قبولي ثانويه نيز صرفا بايد در مقطع همتراز و يا بالاتر باشد و فرد دانشجوي اخراجي نيز نباشد.

رييس سازمان وظيفه عمومي ناجا همچنين در تشريح شرايط شركت مشمولان سربازي در كنكور 87 گفت: مشمولاني كه برگه اعزام بدون غيبت دارند، مشمولان در حال خدمت كه برگه اعزام آنها هم غيبت نداشته باشد، مشمولان متولد نيمه دوم سال 67 كه به صورت حضوري ديپلم فني ، كارو دانش و يا پيش دانشگاهي اخذ كردند، مشمولان متولد قبل از سال 67 كه به صورت پيوسته مشغول به تحصيل بوده و سن بيش از 24 سال ندارند، مشمولان قبل از سال 67 كه به صورت پيوسته تحصيلكرده و يا در نيمه اول امسال مدرك فني و حرفه‌اي ، كار و دانش و يا پيش دانشگاهي اخذ مي‌كنند و مشمولان متولد 69 كه مدرك پيش دانشگاهي ديپلم خود را اخذ كرده و يا تا مهر ماه سال 87 اخذ خواهند كرد، مجاز به شركت در كنكور سال 87 هستند.

سردار زاده‌كمند درباره معافيت تحصيلي دانشجويان نيز تصريح كرد: كارداني سه سال ، كارشناسي ناپيوسته سه سال ، كارشناسي پيوسته شش سال ، كارشناسي ارشد ناپيوسته سه سال ، كارشناسي ارشد پيوسته و دكتراي پزشكي، هشت سال و دكتراي ناپيوسته غيرپزشكي، پنج سال از مدت زمان معافيت تحصيلي برخوردارند.

وي ادامه داد: تنها معافيت پزشكي است كه دانشجويان همزمان با تحصيل قادر به استفاده از آن نيستند. همچنين فردي كه پدر ايراني و مادر خارجي داشته باشد، بايد خدمت سربازي را در ايران بگذراند.

سردار زاده‌كمند، همچنين از احضار بيش از 50 هزار مشمول غايب و سرباز فراري درسال 86 خبر داد و تصريح كرد: انجام اين اقدام، باعث خودمعرفي مشمولان غايب يا سربازان فراري شد كه اين موضوع نيز در سال 87 با جديت پيگيري مي‌شود.

وي تاكيد كرد: با شركتهاي دولتي و خصوصي كه مشمولان غايب و سرباز فراري را به كار گيرند، به شدت برخورد مي‌شود.

رييس سازمان وظيفه عمومي ناجا همچنين درباره معافيت چاقي و لاغري توضيح داد: پرونده افرادي كه قبل از تاريخ 20 مهرماه سال 85 از معافيت‌ چاقي و لاغري استفاده و كارت معافيت دريافت كرده‌اند، بررسي مي‌شود تا چنانچه فردي با دسيسه و تقلب، اقدام به دريافت كارت معافيت كرده باشد، كارت معافيتش، ابطال شود.

وي ادامه داد: اما افرادي كه از20 مهر ماه سال 85 پرونده معافيت داشته‌اند، چنانچه چاقي و لاغري مفرط ناشي از بيماري غدد مترشحه داشته باشند، معاف مي‌مانند.

به گفته سردار زاده‌كمند، در كمتر از 20 پرونده‌، اقدام به ابطال كارت معافيت چاقي و لاغري شده است.

رييس سازمان وظيفه عمومي ناجا، با يادآوري اين كه افزايش حقوق سربازان از اسفند ماه سال 86 ابلاغ شده است، اعلام كرد: بيمه مكمل سربازان در حال پيگيري است كه بزودي ابلاغ مي‌شود.